2014/10/17

ملکيت هاي دولتي وشخصي چگونه ووسيله چه کساني چپاول گرديد؟؟؟

قابل توجه آقاي داکتراشرف غني احمدزي ريس جمهورکشور

بخش نخست استاد صباح

آنانکه باهزاران تذویروریا قصرها بنیاد نهاده اند، بايد بدانند کسانی که فبل ازاينان باریختن خون هزاران انسان به مکنت رسیدند چه شدند؟ ومگرازآنان اثری است؟، ومطمين باشيد که شما نيزپاينده نخواهيد بود.
آن قصرکه جمشید دراوجام گرفت
آهو بچه کرد وشیر آرام گرفت
بهرام که گورمیگرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گوربهرام گرفت.

بايد بفهميد! کسي باخود درقبرستان هيچ چيزي نمي برد( کفن جيب ندارد ) وبه قول معروف خوشبخت باکفن وبدبخت بي کفن ميرود وهمانطوريکه ديديد ياران وشريکهاي تنظيمي وپيداوپناه تان چون: برهان الدين رباني ، احمد شاه مسعود، قسيم فهيم ، مولوي نبي ، يونس خالص ، حاجي قدير، جنرال داوود ، رسول پهلوان وغفارپهلوان ، سيد مصطفي کاظمي ، احمدولي وحشمت کرزي .. باخود چه بردند؟؟؟ وبيش ازين دفتراعمال خود راسياه تروبه جرم وجنايت خود نيافزايد. واگرشما چپاولگران به روزاخرت وبه بازپرسي الهي ايمان داريد وبه دربارربلعالمين توبه نمايد وبدانيد که خداوند بخشاينده ومهربان است.

بلي ! اين چهره هابه شکل ازاشکال درچوروچپاول وطن سهم گرفته اند:

قوماندان گدامحمد خالد،صالح محمد ریگستاني، جنـرال عتيق الله بريـالي، انجينیر محمد عارف سروري،امان الله گذر،سارنوال محمود دقیق، صوفی محمد سعید شتلي،خواجه نبی،جان احمد،جنـرال دین محمد جرأت،فرید شفق، قوماندان قيس قرباغي، محمد قسيم فهیم،قوماندان شاه حاجی،انور خان قره باغ،خواجه رحمت،عبدالبصیر سالنگی، محمد ایوب سالنگی، فضل الدین عیار،قوماندان نورحبیب،فضل احمد عظیمی، داکتر حقبين،مولوي غلام ايشان، استاد مالک خان،احمد ضیا مسعود، استاد نجيب فهيم، قوماندان غلام محمد، حاجي صفي قره باغي، جنـرال عبدالولي، احمد ولی مسعود، محمد یونس قانونی،داکتر عبدالله عبدالله،بسم الله محمدی،امرالله صالح، قاری محب الله،صوفی رزاق،خواجه صفی،گل پاچا،جنـرال عارف، حاجی الماس،حاجی بری،حاجی داوود کلکان، پهلوان هاشم،سید عبدالله استالفی،صوفی شریف،پهلوان معروف،آمر دوست محمد،زلمی طوفان، جنـرال آغا گل،ملا عزت ،سید اسحق،محمد خواجه حسن، سید منصورفرزه يي،جنـرال رستمی،جنـرال راغب،عزیز مجروح،جنـرال محمد رازق،جنـرال قلندر بیگ،جنـرال محمد شریف،جمیل تتمدره،سيد اقبـال،آغاجان سنجنی،عبدالهادی صافی،آغای خانقاه،جنـرال حلیم،جنـرال دوران، جنـرال امیر جان،جنـرال عبدالاحد،ارباب جمیل فرنگ،جنـرال جلال غنی،سارنوال حسین، عبدالرب رسول سیاف، ملا تاج محمد،حاجی شیرعلم، اسماعیل خان،جنـرال ظاهرعظیمی،سید نصیر علوی،علم خان آزادی، عطا محمد نور، قوماندان صادق،جنـرال سيد وثیق ،قوماندان سید کامل، محمد اسحق رهگذر،علي محمد وفایی، احمد خان سمنگاني، گل محمد پهلوان، جنـرال ملک، سارنوال عبدالاحد دهزاد،خـال مرزا صبوری ،عالم ساعی ،جنـرال بابه جان،قوماندان نجیم خـان،قوماندان گل حیدر، قوماندان عظیم، معلم فقیر احمد،میرزا رحیم،داکتر تاج محمد،جنـرال عزيزغيرت،جنـرال کبار،جنـرال محمد اسحق قوماندان مومن،مولانا قربان فرید،نصیر احمد ضیایی،قوماندان رجب خان،قوماندان ملا صبور،قسیم جنگل باغ،امان الله سالنگی، محمد یحیی سالنگی،ولسوال کبیر،مولوی محمد ظریف،حاجی رحیم سانچارک،سید آقا حسین سانچارکی،حسن فهیمی،جنـرال ذوالفقار،داکتر محمد ابراهیم تيوره،غلام یحیی چارسده،احمد خان درۀ مرغاب،عادلی بلخی،حاجی محمد محقق،سيد حسن صفايي، کریم خلیلی، محمد اکبری،سیدحسین انوری،سیدعلي کاظمی،قربان علي عرفانی،باز محمد جوهری،جنـرال مراد علی،سيد اعلی رحمتی،جنـرال خلیل اندرابی، جنـرال کبیراندرابی،جنـرال مصطفی، جـلال باجگاه،قوماندان رسول،قوماندان شکور،آمرميرعلم کندز ،حاجی سنگی محمد،مولوی ضیا الحق،قوماندان شاه عالم خوست،سید منصور نادری، سید جعفر نادری،سید حسام الدین،عزیزالرحمن گدامدار،عزیزبلال،جنـرال اکرم،پیر محمد،پیرام قل، سبحان قل، قاضی محمد کبیر مرزبان،مامور حسن،داکتر جنید،بشیرقانت،سید اکرام الدین،حاجی آغا گل،اکرم خان،سید احمد رویین،داکتر احمد مشاهد،جنـرال امام الدین،عبدالجبار تقوا،داکترمحی الدین مهدی، سید نبی،داکتر قدم شاه،جنـرال فيصل بيگ،سلطان محمد اورنگ،باز محمد احمدی،سمیع الله قطره،سلطان محمد عبادی،صلاح الدین ربانی،بصیر بنگی،مولوی محمد نبی،محمد نور خواهاني،قوماندان سردار محمد،مخدوم فضل، عبدالولی نیازی،سید قدیر صیاد،دگروال نذیر محمد،بصیر خالد،سید امین طارق،محمد طویل،جنـرال محب الله،قوماندان دانشی،عبدالرووف ابراهیمی، آمر لطیف،فضل کریم ایماق، جنـرال داوود ابراهیمی،محمد انور جگدلک،ملا فضل، عبدالخالق قندهاری،مولوی نیک محمد، مولوی غلام محمد غريب،محمد عارف نورزی،آمرلالی،الله یار،کریم براهوی، سيد اسحق گيلاني، قاضی راز محمد دلیلی، حاجي حضرت علي،حمید الله توخی ،قوماندان عبدالرزاق،وحید الله سباوون، قاضی محمد امین وقاد،سید اشراق حسینی..

فساد درکشورما دوشادوش دولت کرزي وحاکميت تفنگداران به پيش رفته است ، تاثيرجنگ هاي خانمانسوزوگماشتن انسانهاي بي بندوبارواستفاده جومخصوصادرسالهاي چوروچپاول کشوروسيله افراد تنظيمي وبيسواد باعث شد تا اين پديده شوم، دولت وجامعه جهاني رابه تهديد مواجه سازد.  بدون شك وارد كردن ضربات کوبنده وپيهم فساد واختلاس بر سياستهاي دولت ، باعث ازبين رفتن منافع ملي گرديده وحاکميت رابه نابودي وگمراهي کشاند.

آنچه وضعيت عمومی جامعه سياسی واجتماعی را درساحه مخوف وسوزنده تحت شعاع خويش قرارداده وميدهد يکی فساد اداری وديگربروکراسی وچپاولگري است. رشوت گيري بسيار پيشرفته دردولت کنونی وتقرري سهميه بندي شده تنظيمي ازيکسو، بقدرت رسيدن وسهيم ساختن افرادغيرمسلکی وتنظيمي در دستگاه دولتی ازجانب ديگر ، درامر انحراف دادن اصوليت ، رکود وکارشکنی ها زمينه سازی خوبی درامرگسترش و بروز فساد اداری وچپاولگري بيشمار وسيله وند گيران احزاب افراطي تنظيم هابشمارميرود.
مردمي که طي اين مدت درآتش خون و نفاق ، داروندارش را ازدست داده ، ديگرنمی تواند بدبختی های بروکراسی و فساد اداری وزورگيري را به دوش آگنده ازخون خويش تحمل کند. ملت مظلوم بايد بداند که اعمال آنعده عناصر استفاده جوکه کوچکترين پابندی به هيچ قوانين بجزمنافع خودشان ندارند ، قابل عفووبخشش نبوده ونخواهد بود وشايد فراموش کنند که سازندگان فساد اداری هرگزبخاطرنمی آورند تا مدت طولانی به اعمال بنيادگرايانه و خائنانه برخلاف اتحاد ملی ، عسل زهرآلودی راوابسته به درگلو فروبرند. تاريخ اين دوره که بيانگراعمال وکردارانسانهاست،آيينه واربروی عملکرد های انسانی قضاوت خواهد کرد وکتمان جای هيچ خاين ملی را بدون چالش نخواهد گذاشت.

کسانيکه فساد اداری وچپاولگري را براه می اندازند ويا زمينه های مختلف را دراين جهت مساعد ميسازند دشمنان مخفی وآشکارارمان ملی وانسانی ملت ماست.فساد اداری وزورگيري ناشی ازسوء استفاده ازقدرت دولتی است که در قدم نخست همياران تنظيمي ودوستان خانوادگي را درشعاع قدرت شريک می سازند وبعدابنام های بازسازی ونوسازی به دستبرد دارايی های عامه متوسل ميگردند.

بيش ازيک دهه ازعمرا داره فعلي وموجوديت نيروهاي خارجي ميگذرد ، اما مردم هنوزهم درسایه تفنگ، فساد، چوروچپاولگري ،استبداد و آدمکشي جنگسالاران بسربرده و زندگی برای مردم فقیر شکنجه‌بارودردناک است. فقط تفاوت انان با یک دهه قبل اینست که ريش وپکول وبعضي ازکلمات مانند دموکراسی، انتخابات وغیره رانیز یاد گرفته اند و با آن بازی می‌کنند. قوماندانهاوجنگ سالاران غارتگروآدمکشش که از راه رذالت و چپاول وفساد و قاچاق مواد مخدر به میلیونرها مبدل شده اند.

طی دوازده سال گذشته یعنی ازسال دوهزاردوتا سال دوهزاروچهارده میلادی، جامعه جهانی یکصد میلیارد دالررا در جریان نشست های جهانی برای تامین امنیت وبازسازی کشور وعده وپرداخته اند . اين پول هادرکنفرانس بن، کنفرانس توکیو، کنفرانس برلین، کنفرانس لندن، کنفرانس رم، کنفرانس پاریس، کنفرانس هاگ، کنفرانس لندن، کنفرانس کابل، کنفرانس لیزبون که البته باید کنفرانس بن دوم ونشست توکیورا نیزبه این کنفرانسها اضافه کنیم تعهد وتاديه گرديده و اما این یکصد میلیارد دالر کمک جامعه جهانی طی این سال ها درکجا مصرف شده است؟ این مبلغ گزاف چقدر باعث رشد و بالندگی اقتصاد کشورگردیده است؟ چند درصد ازاین کمکها صرف بهبود شرایط زندگی مردم عادی وچه میزان درحسابهای شخصی سران جنگ وتفنگ وزورداران تنطيمي ودولتي واریزشده است؟.

واکنون بيش ازچهل کشوردروطن حضورفزيکي دارند. امامتاسفانه وسوگمندانه مردم مظلوم ما قربانی امیال وهوسهای گوناگون افراد وگروههای مختلف تنطيمي ، دولتي ونظامی شده اند، بدون اینکه درزندگی سراسرپریشانی ومشقت بارآنها تغییرمثبتی صورت گیرد. منتها هرگاه که جنک برسرمنافع و به دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکه بیش ازهمه ضررمی کنند وقربانی می شوند، مردم هستند که درکوران حوادث همواره باید تاوان خود خواهیها وقدرت طلبی های مشتي معامله گرواجنبي  پرست را بپردازند.

مردم که با صدها مشکل روزگارمی گذرانند، نگران این هستند که با تداوم نا امنی ها، مانند حادثه پغمان ،تفنگ کشي درخيمه لويه جرگه درسالروزکشته شدن مسعودوزورگويي وقدرت طلبي بعدازانتخابات ، خدای ناخواسته جان وناموس شان بی رحمانه درمقابل هوسهای قدرت طلبانه جنگ سالاران به خطر افتد.هنوزقاچاق مواد مخدر، معادن ، انبارهاي اسلحه ، چوروچپا ول سرمايه ها ي دولتي وشخصي ، رشوت ورشوت ستاني ، قتل وجنايت هاي تکا ن دهنده ، دزدي واختلا س ، خويش خوري وقوم پرستي ، غصب زمينهاي دولتي واملاک شخصي... درکشوربيدادمي کند وهنوزسران گروپهاي اوباش وچپاولگرباتفنگ وماشينداردرشهرکابل برمردم ظلم رواميدارند. کجاست دولت ، قانون ، نيروهاي مسلح ونيروهاي شراندازآيساف .؟؟؟ تاملت راازين بدبختي ونباهي نجات بدهند.

غصب زمین واحداث بی رویه خانه ها و بلند منزل ها توسط افراد زورمند، به یکی از معضلات بزرگ درکشور تبدیل شده است. خلیلی معاون ریس جمهوری ميگويد: مافیای زمین مانند یک غده سرطانی در همه جا ریشه دوانده اند و در حال بلعیدن و غصب زمین می باشند. تا زمانی که از سوی وزارت امور شهرسازی و شهرداری ها در همکاری با نهادهای ذیدخل، بامافیای زمین برخورد جدی و قاطعانه صورت نگیرد، شهرهای افغانستان به صورت اساسی و زیربنایی توسعه نخواهند یافت.اشخاص و نهادهایی که درغصب زمین دخیل اند باید ازسوی ارگان های مربوطه شناسایی و به مردم و دولت معرفی شوند.مسوولین باید مشخص نمایند در شناسایی غاصبین کی ها مانع ایجاد می کنند، از طرف کدام مرجع همکاری نمی شود و چرا غصب زمین هر روز جریان دارد و هیچ گاه جلوگیری نتوانسته اید؛ باید اعلام شود پشت این گونه قضایا کی ها هستند؛ اگر دولت است باید اصلاح کند، اگر ادارات ذیدخل است باید روشن شود واگرمافیا مستقل به این حد توانایی دارند نیزباید روشن شود.

ساخت و ساز بی رویه بلند منزل ها، ترافیک و تراکم بی رویه وسایل نقلیه وهمچنین موجودیت زباله و کثافات در سطح شهر را نیز، از جمله معضلات و مشکلات شهری عنوان نمود.آثار و پیامدهای منفی این معضلات، علاوه بر تاثیرات نامطلوب در وضعیت آلودگی زیست محیطی و افزایش بیماری صحی و فشارهای روحی و روانی حیات جمعی را نیز تهدید می نماید. اگر وضعیت آلودگی محیط زیستی جدی گرفته نشود و این آلودگی ها ادامه پیدا نماید، در آینده نزدیک ما شاهد فاجعه انسانی بزرگی در شهرهای کلان کشور به خصوص شهر کابل خواهیم بود.باید خدمات شهری به طور یکسان به همه شهروندان ارایه گردد؛ در غیر این صورت باعث ایجاد تبعیض میان شهروندان گردیده که خود این مساله مولد فرهنگ خشونت در میان مردم خواهد بود.ما بر این باوریم که تطبیق ماستر پلان های شهری می تواند نقش موثری را در کاهش مشکلات و بهبود وضعیت شهرنشینی در کشور داشته باشد.
غصب زمینهای شخصی ودولتی یکی از چالشهایی است که حکومت فعلی با آن درگیر می باشد. مجموع زمینهای غصب شده درسیزده ولایت نزدیک به ۱٫۵ میلیون جریب می باشد که برخی مسوولین درجه دوم وسوم بیشتر غاصبین را درخفاودورازچشم مردم باترس ولرزمقامات دولتی را نام ميبرند.اما به زباني ساده کورميداند که دلده شوراست، بيشتراشخاص وافراد ذيل درچپاول دست دارند: فهيم معاون اول قبلي ريس جمهورو يونس قانوني معاون کنوني، بسم الله وزيردفاع ملي ،عبدالله عبدالله وزيرخارجه سابق وفعلآ کانديد رياست جمهوري ،امرالله صالح ريس عمومي امنيت ملي گذشته ، سياف کانديد رياست جمهوري ، شيخ آصف محسني ، ضيا وولي مسعود برادران احمد شاه مسعود، عتيق الله بريالي سابق معاون زارت دفاع ،قره بيگ سابق ريس سره مياشت، گل آقاشيرزي والي سابق ننگرهار،عطامحمد والي بلخ، حاجي ظاهروباقي بازماندگان حاجي قدير، ريس ولسي جرگه ومشرانوجرگه فعلي ،اسماعيل وزيرقبلي آب وبرق ،انوري سابق ووالي هرات ،سيد منصوروکيل ولسي جرگه وسيد جعفرپسرش ، کريم خليلي وحاجي نبي خليلي ،گلاب منگل آخندزاده واليان قبلي هلمند، برادران وپسران کاکا وخويشاوندان نزديک کرزي ، اکبري وکيل ولسي جرگه، بازماندگان خالص ، ظاهراغبرقبلا ريس المپيک ، محمود دقيق قبلآلوي سارنوال ،لوي سارنوال وقاضي والقضات کنوني ، وزيران کابينه همه ، ريس اداره اموررياست جمهوري،والي فعلي ولايات که مربوط به يک تنظيم اند، بصيرسالنگي ، امان الله گذر،قسيم جنگل باغ ، کرام الدين کريم کنوني وسارلوال کرام سابقه، عارف قبلآ ريس عمومي امنيت ملي ،کلانهاي تنظيمهاي محاذ گيلاني، جبهه نجات  مجددي ،ملاعزت وقوماندانان تنظيم اتحاد سياف ،... وگروپهاي مافيايي که درهمين حلقه وصل اند وکمکهاي خارجي رابه يغمابرده اند وزمين واملاک دولتي وشخصي راغضب کرده اند ونيزامروزاگرطالب تروريست است سالهاي قبل همينا تروريست بودند ، آدم ميکشتند ، ترورميکردند، انفجارميدادند ، پل وپلچک وکلينک وشفاخانه ومکتب راانفجاروميسوختاندند.

بلي! همين اشخاص وافراد هزاران هزارجريب زمين دولتى و شخصى درکابل، کندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و کندزتوسط زورمندان وجنگ سالاران غصب شده است. تنها ٤٧ هزار جريب زمين دولتى و شخصى درکابل، توسط اشخاص زورمند تصرف گردپده، که تعداد آنان غاصبين بزرگ بوده و ١١٤٢٦جريب زمين را غصب نموده اند. بقيۀ اين زمين ها در پنج ولايت ديگرغصب شده، که درآن حتى ادارات دولتى نيزشامل اند.زورمندان که درچوکات ٢٢٨ شهرک غيرقانونى ويا شهرک هايى که اسناد قانونى شان هنوزطى مراحل نشده، ٢٣٨٠٠جريب زمين دولتى را دراين شش ولايت غصب نموده اند.

ازجانب ديگرمردم ، شاروالى وکميسيون بررسى غصب ملکيت هاى وزارت دفاع،مقصر اصلى درغصب اين املاک را ، احکام غير قانونى اراکين بلند رتبه زمان حاکميت ربانى، به شمول خودش، ميدانند.  ساحات آتى که مشتمل برصدها جريبزمين مربوط تاسيسات وزارت دفاع سابق بوده، در چهار طرف شهر کابل توسطه وابسته گان مقامات ارشد تنظيمى و دولتى ، بر اساس احکام غير قانونى ربانى و اراکين دولتى اش، غصب شده اند.  

ساحه اول در جنوب شهر کابل ،موازى اراضى ايکه محاط است ازطرف شرق به تپه تاج بيک، ازطرف جنوب به کوه کُرغ، ازطرف شمال به افشار دارالامان وازطرف غرب به آخردشت برچى. اين ساحه ، مربوط به حاجى نبى برادر کريم خليلى معاون رييس جمهور است که قبلاً قطعه سکارد وغند توپچى درآن جابجا بود. وهرنمره آن، از ده الى بيست هزار دالر امريکايى به فروش ميرسد. ساحه دوم،جنوب غرب شهر کابل ، ساحه بالاتراز دشت برچى، قريب ارغندى( اخلاص مينه ) که مربوطبه حاجى شيرعلم ابراهيمى ، والى قبلى غزنى ويکى ازقوماندانان ارشد سياف است.

دراين منطقه پوسته هاى قبلى فرقه ١٠ وغند ٢٤ وغند تانک فرقه ١٠ مسقربود . اين زمين ازطرف جنوب به چهلتن، ازطرف شرق به خواجه جم، ازطرف شمال به بند قرغه وازطرف غرب به زيارت خواجه مسافر . وهمچنان دراين محل شهرکى ديگري نيزبنام شهرک ملاعزت اعمارگرديده وهرنمره سه بسوه يى اين دوپروژه به هشت هزاردالربفروش رسيده است. ملا عزت يکى ازسران جمعيت رباني وقوماندان قبلي فرقه بود .

ساحه سوم در شمال شهر کابل ،عقب لواى بابه جان( فرقه ٥٥ ) مربوط وزارت دفاع که از طرف شخصى بنام دگرجنرال عبدالرحمن ، مولاناى سيد خيلى قوماندان شوراي نظارتوزيع شده وهرنمره آن، از ١٥ الى ٢٥ هزار دالربفروش رسيده است.  ساحه چهارم ساحه گُل باغ و فاميلى هاى ريشخور درجنوب کابل که تاسيسات ديسانت هجومى وفرقه ١٧ ريشخور وزارت دفاع درآن مستقر بود .  اين ساحه که ازطرف غرب محاط است به کوه کُرغ، ازطرف جنوب به چهل دختران چهارآسياب ، ازطرف شمال به قلعه فتح چهاردهى و ازطرف شرق به خير آباد چهار آسياب،هرنمره آن، مبلغ نُه هزار دالر بفروش رسيده است وسيله افراد بانفوذ تنظيمهاي موجوده اشغال گرديده.  همچنان تاسيسات تپه نادرخان و١٦جريب زمين لواى راکت قرغه هم ،مورد چپاول وتاراج قرارگرفته است .

 

ماهمه شاهد ، افتضاح شيرپور که محل تاريخى وقلعه نظامى بود به امرفهيم توسط بصيرسالنگي قوماندان شوراي نظارومسوول پوليس شهرکابل وملا تاج محمد والي اسبق کابل،بوديم ، اين زمينها به اراکين دولتى توزيع گرديد که خود باز نمودن راهى بود براى غصب املاک دولتي وزمينهاي شخصي. درهمان زمان ملا تاج محمد والي کابل که خود نمراتي درشيرپور گرفته بود به مطبوعات باغروروتکبرميگفت، که نمره هاى شيرپوربخاطرى به اراکين دولتى وبرادران تنظيمي داده شد که مردم غريب چشم انداز وزيراکبر خان رابا اعمار خانه هاى محقر خراب ميسازند وآنها توان ساختن قصرمفشن وزيراکبرخان را ندارند .

بلي دوست خواننده ! منطقه تاريخی شيرپوردرمرکزشهرکابل ويران شد، خانه های آن با بولدوزرهمواروميان اعضای کابينه وافراد بانفوذ ازجمله فرماندهان جهادی تقسيم گرديد ( نويسنده بااستناد درين مورد قبلآ نوشته است) .

درشيرپورنزديک به ۳۵۰ خانه آباد شده که ازنظر مخارج ونوع معماری، درشهر کابل کم‌نظيراست، ولی آنگونه که ديده می شود شمار زيادی ازاين خانه ها برای موسسات غيردولتی و شرکت ها به کرايه ماهانه تا ده هزاردالر داده شده است. تقسيم زمينهای اين منطقه ازسوی حقوق بشر و شماری ديگر ازسازمان های غير دولتی ( خلاف ورزی و زورگويی ) در برابرمردم خوانده شده بود. علومى وکيل درولسى جرگه درينمورد ميگفت : من به کُلى گفته نواز شريف صدراعظم سابق پاکستان که گفته بود- من اردوى دوصد ساله افغانستان را ازبين بُردم راتاييد مينمايم. نواز شريف توسط عمال خود توانست ،اردوى ما را هم ازلحاظ تاسيسات وهم ازلحاظ کدرى از بين ببرد.  قشله هاى عسکرى مانندشيرپور، ريشخوروغيره برعلاوه ازتاسيسات وزارت دفاع ، حيثيت نظامى وحيثيت تاريخى دارند که بايد حفظ ميشدند.هزاران بسوه ازاين املاک وزارت دفاع غصب شده، يک بسوه آن ،به صاحب منصبان مستحق داده نشده است. اين زمين ها به احکام غير قانونى غصب شده و وزارت دفاع وقت ( جنرال فهيم )، دراين کارد خيل بود.

درين چپاولگري وابستگان مقامات دولتي ، اعضای پارلمان و افراد صاحب نفوذ و قدرتمند، دست دارند.  ومتاسفانه باگذشت اين مدت هنوزنيزغصب زمین هم‌چنان ادامه دارد. مدتی پیش درپارلمان نیز گفته شد که بیش از یک‌میلیون‌ودوصد هزارجریب زمین، غصب شده است. اما اعضای پارلمان شاید به‌دلیل هراسی که از قدرت مافیای زمین‌خوار داشتند، نتوانستند، نام‌های متهمان اصلی غصب زمین را افشا کنند.  کرزی که خود نیزشريک همه مصايب وبدبختي مردم است تا حال مانند کارهاي ديگرش که همه به معامله ومصلحت گذشت با زمین‌خواری نيزبرخورد نکرده است. کرزی به‌عنوان شخص اول ، مسوولیت داشت تا ازملکیت‌های عامه و خصوصی دفاع کند.

اما اکنون که زمامداري اش به پايان رسيد، به مسوولیت قانونی خود عمل نکرد وبا اين کارش در پیشگاه قانون، مردم و تاریخ، مسوول است وبايد جواب بدهد. غصب زمین که کار خارجی‌ها نیست. خارجی‌ها این پدیده را به افغانستان نیاورده‌اند. قراردادهای غصب زمین را هیچ مرجع خارجی با بستگان مقام‌های حکومتی و سیاست‌مداران مطرح کشور، نبسته است که کرزي به بهانه آنان مردم رافريب بدهد واگرکرزی زمینه محاکمه یکی از زمین‌خواران بزرگ را فراهم می‌کرد، قدرت مافیای زمین، تا این حد گسترده نمی‌شد.

گزارشها وافشاء گري هاي رسانه هانشان می‌دهد ازسال ۱۳۸۱ تاکنون، حدود ۲ میلیون جریب زمین دولتی، توسط افراد مختلف وارگان‌های دولتی غصب شده است. که بیشترین زمین‌های غصب‌شده، در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، قندهاروهرات بوده است. غاصبان زمین، روی زمین‌های غصب‌شده خانه‌های رهایشی، شهرکها، تانک تیل‌ها، مارکیت‌ها وزمین‌های زراعتی ساخته‌اند. دریک گزارش مشاوریت ساختمانی وتخنیکی ریاست جمهوری آمده است: بیش‌از ۴٫۵ میلیون جریب زمین دولتی در مناطق زراعتی، دهاتی و شهری غصب شده است. که ۲۰ درصد زمین‌ها در ساحات پلانی شهرهای کشور، غصب شده است که این زمین‌ها تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منفی را برای دولت به‌وجود آورده است. در نتیجه‌ی غصب زمین‌های دولتی، بزرگ‌ترین پروژه‌های مالی دولت با مشکلات غیرقابل‌حل روبه‌رو شده است. درگزارش دادگاه‌ها، سارنوالی، شهرداری‌ها، ریاست قضایای دولت، اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، مسوولان وزارت‌های انکشاف شهری، وزارت‌ دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی ازجمله‌ی تشویق کنندگان وهمکار غاصبان زمین  گفته شده‌اند. فرماندهان مسلح، زورمندان، اعضای کابینه، ماموران، منصب‌داران، پولداران، برخی ازنمایندگی‌‌های تجارتی و راهنما‌های معاملات ملکیت‌های عامه را غصب کرده‌اند.

چپاول زمین توسط باندهای مافیایی به یکی از مشکلات جدی درجامعه ما مبدل گشته است. تفنگداران و جنگسالاران با حیله ونیرنگ های مختلف زمین های مردم و یا هم زمین های دولتی را به قبضه شان درآورده اند. اینان بالای زمین های غصب شده شهرک میسازند ویا آنرا نمره نموده به قیمت هنگفت بالای مردم به فروش میرسانند. غصب زمین در سراسر افغانستان بارها باعث درگیری های خشونت بار نیز گردیده است.

اکثر قوماندانان وسران به اصطلاح جهادی درراس مافیای زمین درکشورقراردارند واینان این زمین ها را ثمره جهاد خوانده برای خود حلال میدانند. زمانی یوسف پشتون وزیرشهرسازی گفته بودکه در سراسر کشور بیش ازچهار میلیون جریب زمین غصب شده و ازقسیم فهیم منحیث رئیس مافیای زمین نام برد.

عبدالرب رسول سیاف و قوماندانهایش بیشترین زمین دزدی را درکابل و اطراف آن راه انداخته اند. گفته می‌شود که سیاف وزيردستان ونزدیکانش چون قوماندان ممتاز، حاجى شيرعلم، آمرعبدالستار، اکیی، قوماندان داکترعبدالله و غیره هرکدام هزاران جریب زمین غصب شده در اختیار دارند.

از چندین سال بدینسو اعتراضات مردم شش گذر ولسوالی پغمان علیه سیاف بلند است که می‌گویند باند سیاف حدود ده هزار جریب زمین را که ملکیت آنان می‌باشد به قبضه‌اش درآورده است. تظاهرات مردم پغمان علیه سیاف تا حال چندین بار به خونریزی و کشته شدن مردم بیچاره منجر گردیده است. بخشی ازاین زمین های دعوایی درساحه چانغر در کنارشاهراه کابل ـ کندهارموقعيت دارند. قابل یادآوریست که سیاف و حواریونش قبلا هزاران جریب زمین دشت چمتله را به زور تصاحب شده به قیمت هنگفت بالای مردم به فروش رسانیدند.

قضیه دیگر زمین دزدی درولسوالی کلکان کابل هم‌اکنون جنجالهای شدیدی را دامن زده است که خطر درگیری های مسلحانه را به دنبال خواهد داشت. درین قضیه نیزسیاف و طرفدارانش دست دارد. حاجی داوود کلکانی عضو پارلمان که از طرفداران سیاف بوده درهمدستی با قوماندان ممتاز (برادرزاده سیاف) حدود یکهزار جریب زمین ساحه آقاسرای و شیخوی این ولسوالی را تصاحب نموده اند. اینان کانتینری با اوباشان مسلح را دراین ساحه جابجا نموده و به زور تفنگ این زمین را درچنگ شان نگهداشته اند. حتی اینها بین خود دراثراختلافاتی درگیر شده اند.

داوود کلکانی وامان الله گذردرولسوالی شکردره کابل نیز درراس مافیای زمین وبه غصب زمین های مردم مظلوم پرداخته اند که تظاهرات وسیع ساکنان این ولسوالی را در بر داشت.  فهیم و برادرانش، اسماعیل خان، عطامحمد، خانواده کرزی و دیگران هم از جمله دزدان درجه اول زمین اند که ازاین درک میلیونها دالر به جیب زده اند.

در همین حال، درنقاط مرکزی شهرکابل نیز، صدها هزارها جریب زمین دولتی غصب شده است. دامنه‌ی کوه‌های شهدای صالحین درناحیه‌ی اول شهرداری کابل و دامنه‌ی کوه‌های آسمایی، عقب ذخایر مواد نفتی کارته آریانا، دامنه کوه‌های قول‌آبچگان و ده‌افغانان در ناحیه‌ی دوم و زمین‌های عقب وزارت زراعت، دهمزنگ، عقب سیلو، جمال‌مینه و کوه آسمایی درمربوطات ناحیه‌ی سوم، چمن وزیرآباد و دامنه‌ی کلوله‌پشته درناحیهی چهارم .  با این حال، زورمندان تنظيمي به ‌مساحت هزارها مترمربع زمین را در ساحه‌های تپه‌ی بی‌بی مهرو، دامنه‌ی کوه مشرف، کوتل خیرخانه، زمین توسعه‌ی دستگاه برق حرارتی، پروژه‌های حصه‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم خیرخانه و پروژه‌ی ۲۱۲فامیلی، خانه‌های خودسر ساخته‌اند. ۷۵۰ نمره زمین در منطقه‌ی پروژه‌ی خیرخانه مینه که از جمله‌ی پروژه‌های شهری می‌باشد، توسط افراد مختلف غصب شده است.

باروي کارآمدن حكومت كرزي گزارش ها حاكي از ان بوده است كه با گذشت هر روز زمين هاي بيشتري دولتي مورد غصب قرار گرفته است. د ست يافتن شماري ازافراد تنظيمي ومقامات دولتي به سرمايه هاي بزرگ وكلان درين سالهاي گذشته، وجود اين افراد استفاده جووفرصت طلب درنهاد هاي دولتي وناكارايي و بي توجهي حكومت همه وهمه موارد اند كه باعث افزايش غصب زمين هاي دولتي دركشور شده اند. با اين حال هنوزهم روزانه زمين هاي زيادي دولتي وشخصي مورد غصب قرار مي گيرد و گفته مي شود كه رقم زمين هاي غصب شده دركشور به ميليونها هكتار زمين مي رسد. تنهابیش ازبيست چهارهزارجریب زمین دربغلان ازسوی سلاحداران تنظيمي ومقامات دولتي غصب شده است . این زمین ها شامل علفچرها، للمی‌زارها، کشتزارهای آبی وساحات سبزشهری می باشند.

شهرپلخمری، ولسوالی بغلان مرکزی، دشت خواجه الوان، دشت کرکرودشت کیله‌گی مناطقی اند که بیشترین زمین ها دراین ساحات غصب شده است. اداره اراضی می گوید، بیش ازچهارملیون جریب زمین در مناطق مختلف کشور غصب شده است. که بخشی زیاد ازين زمین ها توسط زومندان سلاحدار که از حمایت قوی مقام های حکومت برخوردار اند، غصب شده است. یک تعداد از سناتوران می گویند که نیاز است در برابر غاصبین زمین در کشور مبارزه جدی صورت گیرد. این سناتوران بدین باور اند که در حال حاضر ارگان های عدلی و قضایی با دادن اسناد برای غاصبین زمین با آنها همکاری می کنند. برای غاصبین زمین و ارگان های قضایی وعدلی اسناد تهیه می کند . در طول تاریخ به اندازی که در اداره کرزي زمین غصب شده است دردوره زمامداران قبلي غصب نه شده بود.
مسوولان در وزارت عدلیه نیزاعلام کرده بودند که شماری ازافراد زورمند برعلاوه غضب زمین های دولتی بر نقشه های رسمی موجود در ادارات دسترسی پیدا کرده و با تغییراسناد، زمین های غضب شده را بنام خود کرده اند.در افغانستان برعلاوه فساد اداری و کشت مواد مخدر بزرگ ترین مشکل دیگرغصب زمین های دولتی  از سوی مافیای زمین تا هنوز ادامه داشته و کدام راه موثر برای جلوگیری آن اقدام نگرديده است .

حاجی نبی ویا فهیم وبرادرکرزی زمینهای دولتی را غصب کرده وشهرک آباد نموده است خود کرزی دربیانیه های خود ميگويد- که بلند منزل را در داخل اعمار کنید وسرمایه تان راخارج ازافغانستان نکشید. بنآ تا که اينان دراریکه قدرت هستند ازهرنوع بازپرس معاف هستند وهیاهوی را که رسانه ها برپا کرده انداین صرف یک سرگرمی است .

هندیا دخترغازی امان الله خان ادعامی کند که اوازسوی یک گروه مافیایی غاصبین زمین درکشورتهدید به مرگ شده است. وی ازسوی افراد مسلح رییس حزب مشارکت ملی تهدید به مرگ شد، که به گفتهء خودش برای بازدید زمین مادری اش به منطقهء کاریزمیر شهرکابل رفته بود که زمین های مادری وی ازسوی نجیب الله کابلی رییس حزب مشارکت ملی غصب شده است. وي می گوید، که هفتصد جریب زمین در گلباغ، تنگی سیدان و ریشخورو حدوددوهزارجریب زمین در منطقه کاریزمیرشهر کابل دارند. پیش ازاین رییس مبارزه با فساد اداری، محمد اسماعیل وزیرانرژی وآب را متهم به غصب زمین عبدالمجید زابلی به ارزش ده ها میلیون دالردرولایت هرات کرده بود.

ملکيت هاي دولتي وشخصي چگونه ووسيله چه کساني چپاول گرديد؟؟؟

شيرپورچگونه ووسيله کيها تاراج گرد يد

قابل توجه آقاي داکتراشرف غني احمدزي ريس جمهورکشور

بخش دوم استاد صباح

 

مردم با صدها مشکل روزگارمی گذرانند، نگران این هستند که با تداوم نا امنی ها، مانند حادثه پغمان ،تفنگ کشي درخيمه لويه جرگه درسالروزکشته شدن احمد شاه مسعود وزورگويي وقدرت طلبي بعدازانتخابات ، خدای ناخواسته جان وناموس شان بی رحمانه درمقابل هوسهای قدرت طلبانه جنگ سالاران به خطرافتد. هنوزقاچاق مواد مخدر، معاد ن ، انبارهاي اسلحه ، چوروچپا ول سرمايه ها ي دولتي وشخصي ، رشوت ورشوت ستاني ، قتل وجنايت هاي تکا ن دهنده ، دزدي واختلا س ، خويش خوري وقوم پرستي ، غصب زمينهاي دولتي واملاک شخصي... درکشوربيداد مي کند وهنوزسران گروپهاي اوباش وچپاولگرباتفنگ وماشينداردرشهرکابل برمردم ظلم رواميدارند. کجاست دولت ، قانون ، نيروهاي مسلح ونيروهاي شراندازآيساف؟؟؟ . تاملت راازين بدبختي وتباهي نجات بدهند.

منطقه تاریخی شیرپور درمرکز شهرکابل ویران شد، خانه های آن با بولدوزر هموار شد و میان اعضای کابینه وافراد بانفوذ از جمله فرماندهان جهادی، به شکل مخفیانه تقسیم شد. افرادی که این زمین ها را تصاحب کرده بودند استدلال می کردند که آنها در شهر کابل سرپناه دیگری ندارند و حق دارند خانه ای در این کشور داشته باشند. اما اکنون خانه های بیشتر این افراد در منطقه شیرپور، به فروش و یا کرایه گذاشته شده است. دراین منطقه، نزدیک به ۳۵۰ خانه آباد شده که از نظر مخارج و نوع معماری، در شهر کابل کم نظیر است، ولی آنگونه که دیده می شود شماری زیادی از این خانه ها برای موسسات غیردولتی و شرکت ها به کرایه ماهانه تا ده هزار دالر داده شده است.

به اساس حكم ملا مارشال فهیم ساحه متذ كره از وجود نظامیها پاك و امر تخریب آن داده شد. در جوار این پوستهها تقریباً ٣٠٠خانهای غیرنظامی از دهها سال بد ین سو موقعیت داشتند كه در دوران جنگ طالبان در شمالی و سرازیر شد ن مهاجرین از آن مناطق، به آنهاافزوده شد.

اخیراً سه صدوپنجاه نمره زمین چهار بسوه یی كه مساحت مجموعی آن به۱٢٠٠٠٠ متر مربع (٦٠جریب) میرسید برای اراكین بلند رتبه دولتی شامل وزرا، قومندانان، جنرالها، معاونان وزرا، والیان، روسای دوایر امنیت، تجار وابسته به فهیم، قانونی و بسماله لویدرستیزقبلی وزیردفاع فعلی و همچنان خانوادههای فهیم، قانونی، عطا، جنرال داوود و د یگرا ن توزیع گردید واكثریت خانههای مهاجرین زیر نقشه آمد. به تاریخ۱٣ سنبله۱٣٨٢ قوماندانی امنیه كابل تحت قوما ندهی عبدالبصیر سالنگی كه درآن ساحه زمین گرفته بود، به منطقه هجوم برده و به تعداد ٣٠ منزل را توسط بلدوزر به زور ویران كردند. آنان برای مردم فرصت جمعآوری اموال شان را هم ندادند و چندین كودك درین جریان زخمی شد. ساكنان منطقه مقاومت كرده و در اعتراضی كه داشتند عمال دولت و شخص سالنگی را افشا كردند و او را با پرتاب خشت و كلوخ ازآن جا دور ساختند. خانمی كه نام خود را فاش نكرد در صبحتی كه بین مردم داشت گفت- او مردم این خاین جهادی كه قوما ندان امنیه كابل است از خون ما و شما صاحب۵، ٦ خانه شده. اینان به اسلام خیانت كرده اند و دروغ میگویند و دزدی میكنند. حالا آمده اند كه ما را از خانههای گِلی كه سی سال است در آنها زند گی میكنیم بیرون كشند تا برای خود قصرها آباد كنند.

ما باید به روی این سنگ پرتاب كنیم. محمد حنیف یكی از اهالی آنجا گفت- ما از سمت شمالی كه خانههای ما توسط طالبان سوزانده شد درین جا مهاجر شد یم و سرپناه گِلی برای خود اعمار كردیم. بدبختانه كه این زورمندان ساحه را بین خود تقسیم كرده و ما را اخراج مینمایند. من چند تن آنان را میشناسم كه چند ین خانه دارند و این جا را هم تصاحب كردند. فردای آن روز پولیس كار تخریب خانههای مردم را از سر گرفت. مردم محل مكرراً مقاومت كردند. شخصی كه صاحب منصب بود با فامیل خود از خانه خارج نشد و میگفت- بگذارید این جهادیها و تیكهداران ملك كه وطن را خراب كرده اند خانه مرا هم خراب كنند و فامیلم زیر خاك شود.

محمد محسن یكی از باشند گان ضمن خطاب به مردم گفت- ما مردم بیچاره در هیچ جای شهر كابل خانه نداریم. ما مهاجر هستیم و نان خوردن خود را نداریم. بصیرسالنگی ما را به زور از خانههای ما بیرون میكند، دولت هم عرض ما را قبول نكرد. كرزی ما را به حضور نپذ یرفت و از پشت دروازه رد شد یم، مقابل دفتر یونما اعتصاب كردیم. بعد از آن كه بوی موضوع از طریق راد یوهای جهانی بلند شد، یونسقانونی و انورالحقاحدی كنفرانس مطبوعاتی را ترتیب دادند. آنان گفتند كه كدام نقض حقوق بشر را در این رابطه نمیبینند و این جنایت را قانونی وانمود كردند. دولت تا روشن شد ن قضیه، اعمار منازل جدید را ممنوع اعلام كرد و كمسیونی را در رابطه توظیف نمود كه كمسیون در كارش ناكام بود. از حبیبالهاصغری معاون شاروالی كابل در این رابطه پرسیده شد كه بیشرمانه گفت- شاروالی از قضیه آگاهی ندارد. در حالیكه محمدانورجگدلک قبلآ شاروال كابل وفعلآ والی کندز، زیر نام رییس المپیك وامیرالد ین سالك معاون شاروالی و شخص اصغری درآن ساحه زمین گرفته اند. برای باقی ساكنان آن جا سه ماه وقت داده شد كه ساحه را تخلیه كنند. روزنامه آرمان ملی اقدام و حركت حقخواهانه مردم را نامعقول گفت وعمل افشاگرانه حقوق بشر را نكوهش كرد زیرا میرحیدر مطهرازپنجشیرمدیرمسئول روزنامه آرمان ملی خود یك نمره زمین در آن جا تصا حب شده است. رییس ناحیه دوم گفت- توزیع زمینهای شیرپور كه به اساس وابستگیهای گروهی و شخصی صورت گرفته غیرعادلانه است چرا كه در شاروالی بیش از دههزار تقاضانامه برای گرفتن زمین وجود دارد كه از چند ین سال به این طرف روی هم انبار شده و كسی به داد شان نمیرسد. در سندی كه از شاروالی كابل به د ست آمده در مورد توزیع زمینها چنین تذ كر رفته است زمینهای توزیع شده به مساحت چهاربسوه برای فی نفر تحت این شرایط كه تعمیر دو منزله، پختهكاری و دارای چاه سپتیك باشد، اعمار گردد.

ساحهای كه مربوط وزیراكبرخان است، قیمت آن بلند  میباشد.

لیست تعدادی از كسانی كه این زمینها برای شان داده شده:

ـ ٢٠ جنرال جهادی و غیرجهادی بلندرتبه.

ـ ۴٨ قوماند ا نان مسلح بر حال جهادی.

ـ ٨ معاون وزیر

ـ ۵ معاون والی

ـ ٢٢ تاجروابسته به فهیم، قـانونی، عتیقالهبریالی قبلآ معاون وزیر د فاع پسرخاله قانونی و بسماله فعلآ وزیر دفاع.

ـ جنرال عارف قبلآ رییس عمومی امنیت ملی وفعلآ وکیل درشورای ملی ازپنجشیرو پنج تن از اقاربش.

ـ روسای امنیت دولتی و داخله.

ـ امیرالد ین سالك معاون شاروالی

ـ انجنیرعبدالطیف رییس اسكان

ـ ملا تاج محمد والی قبلی كابل وفعلآ وکیل شورای ملی.

ـ احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود.

 ـ مفتاحالد ین كارمند عالی رتبه امنیت دولتی.

ـ انجنیرمحمداسحق رییس قبلی رادیو و تلویزیون.

ـ بابهجلندر قوماندان شورای نظارازپنجشیر.

ـ نوریهزینبانوری رییسه كودكستانها، خانم انوری قبلآ وزیر زراعت وفعلآ والی هرات.

 ـ بسماله وزیردفاع برای پسرانش عنایتالله و هدایتالله ازپنجشیر. و

افرادی كه در شیرپور زمین گرفته اند و خانههای قبلی شان افشا شده است.

ـ قانونی وزیر قبلی داخله ومعارف وفعلآ ریس ولسی جرگه كه در حصه اول خیرخانه، وزیراكبرخان، هند، لندن ودوبی وجاها ی دیگرقصر.

- برادران احمد شاه مسعود مالک چندین قصروبلدینگ درداخل وخارج.

- ميرحيدرمطهرازپنجشيرمديرروزنامه آرمان درکابل ...

- حاجی محمد محقق که چندین خانه درکابل وولایات کشوردارند.

ـ فهیم ده هاخانه ی مجلل در پروان دوم، كارتهپروان و وزیراكبرخان و چندین منزل دیگر در تایمنی، خیرخانه و پلباغعمومی، دوبی ودارد.

- عبدالله (مشوربه دبل عبدالله) منازلی درپنجشیر، کابل و

ـ دامادهای فهیم هر كدام در كارته پروان، مقابل لیسه نادریه وخطرخانه خانه دارند.

ـ عبدالحسین، حاجی مقیم، عبدلامین و عبدالقدیم برادران فهیم زمینهای شیرپور توزیع گردید كه هر كدام برعلاوه در پروان دوم، پروان سوم مقابل باغ بالا و كارته پروان خانهها داشته و مصروف تجارت سنگهای قیمتی پنجشیرو تیكهداری تعمیرات آیساف در ساحات پلچرخی و دارالامان میباشند.

ـ حاجی محمدعثمان كاكای فهیم در شیرپور زمین غصب نمود كـه قبـلاً هم مـالك دو خــانه در بهارستان كارتهپروان و پروان سوم بود.

ـ عتیقالله، نجیبالله، حاجیفرید پسران كاكای فهیم و ثریا دختر كاكایش كه همه دارای دو سه حویلی در شهر كابل بودند، زمینهای شیرپور داده شده.

ـ قره بیگ قبلآ رییس سره میاشت ازپنجشیركه دارای سه خانه میباشد.

ـ نظری رییس اداری وزارت حج و اوقاف دو خانه دارد.

- تورن اسماعیل وزیرآب وبرق، درکابل، هرات، دوبی، مشهد و

ـ عطا والی بلخ چندین درجن قصروبلدنگ درمزار، کابل، دوشنبه، تاشکند ودوبی و,,. دارد.

ـ عبدالبصیرسالنگی سابق قوماندان امنیه كابل وفعلا والی پروان كه سه خانه و ٣٠ باب د كان قبلاً در شهر كابل داشت.

- غضب قسمت ازپارک وزیراکبرخان وسیله جبار ثابت لوی ثارنوال ودیگران.

ـ جنرال ظاهراغبر (مشهوربه ظابط ظاهر)ازپنجشیروبرادرانش طاهروصدیق شباب فعلآ درجرمنی در ساحه گولای سینمای خیرخانه قصر شاهی درپرژه جدیدوجای دیگرخانه ها دارند وشیرپوررا نیزچورپورکرده اند.

ـ محمد شریف شریفی برادر قانونی كه در خیرخانه وخارج کشورخانه دارد.

- عتیق الله بریالی ازپنجشیرقبلآ معاون وزارت دفاع چندین خانه رهایشی دارد.

- جنرال داود قبلآ معین مبارزه باموادمخدروزارت داخله ازپنجشیرچندین خانه درکابل وولایات کشوردارد.

- ثارنوال کرام الدین قبلآ ثارنوال شورای نظار، ریس اداره سوم امنیت ملی، ریس دفترمارشال فهیم دروزارت دفاع، ریس فدراسیون فتبال ووالی پنجشیرخانه های متعددی خریداری وغضب نموده است.

ـ جنرال محمدعارف رییس امنیت دولتی ازپنجشیركه سه خانه را در كارته پروان تصاحب كرده و سرك عمومی را مسدود ساخته است.

ـ عبدالمحمود قبلآ لوی ثارنوال ازپنجشیرچندین خانه درشهرکابل دارد.

ـ حاجی شیرعلم قوماندان سیاف كه در تایمنی، کمپنی وپغمان خانه دارد.

ـ قوماندان ملاعزت كه در كارته پروان، خوشحالخان وپغمان خانه دارد.

در پی کنفرانس خبری کمیسیون مستقل حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد تخریب منازل مسکونی اهالی شیرپورواتهام تعدادی از مقامات دولتی به غصب املاک رهایشی و نقض حقوق بشر در مقر آن کمیسیون برگزارشد، عکس العمل های مختلفی ازسوی مقامات و اشخاص ذیربط صورت گرفت. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد گزارش این کمیسیون توضیح داده گفت؛ که بین دو گزارش، یکی لیست افرادی که مستحق نمره شده اند و دیگری تخریب خانه های مردم در شیرپور خلط صورت گرفته است. در گزارش کمیسیون فقط تخریب اجباری خانه های مسکونی مردم و شیوه برخورد با آنها، نقض حقوق بشر تلقی شده است.

 به دنبال این مشاجرات، سخنگوی دولت اعلام کرد؛ کرزی دستور داده است که کمیسیون مستقلی به منظور پیگیری قضیه اهالی شیرپور و خلاف کاریهایی که در قسمت توزیع زمین صورت گرفته، تشکیل گردد. اما این کمیسیون مانند کمیسیون های دیگرهزگزتشکیل نگردید وهمه سخنان کرزی چون بادهوا به فضامیپیچد. براهیمی نماینده خاص قبلی ملل متحد درامورافغانستان از گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد دفاع کرد و گفت- با این گزارش اصولاً موافق است و تخریب خانه ها را بالای مردم نقض حقوق بشر تلقی می کند. وی تأکید کرد که تخریب خانه ها اشتباه بوده، حتی اگر آنها دستور رسمی را اجرا می کردند. . . شاروالى، تحلیلگران و کمیسیون بررسى غصب ملکیت هاى وزارت دفاع، مقصر اصلى در غصب این املاک را، احکام غیر قانونى اراکین بلند رتبه زمان ربانى، به شمول خودش، میدانند.

ساحات آتى که مشتمل بر صدها جریب زمین مربوط تاسیسات وزارت دفاع سابق بوده، در چهار طرف شهر کابل توسطه وابسته گان مقامات ارشد تنظیمى و دولتى، بر اساس احکام غیر قانونى کرزی وربانى و اراکین دولتى اش، غصب شده اند. ساحه اول در جنوب شهرکابل، موازى اراضى ایکه محاط است از طرف شرق به تپۀ تاج بیک، ازطرف جنوب به کوه کُرغ، از طرف شمال به افشار دارالامان و ازطرف غرب به آخر دشت برچى. این ساحه، توسط شخصى بنام حاجى نبى که به گفتۀ مردم محل، برادر کریم خلیلى معاون رییس جمهور است، غصب شده که قبلاً قطعه سکاد و غند توپچى در آن جابجا بوده. اين شهرک مانند حیات آباد پشاور به چهار فیزتقسیم شده بوددر بین آن یک پارک، در وسط سرک عمومى، دوطرفه طورى نقشه کشى شده که از شرق به غرب امتداد یافته و هر نمرۀ آن، از ده الى بیست هزار دالر امریکایى به فروش میرسد.

ساحه دوم، جنوب غرب شهر کابل، ساحه بالاتر از دشت برچى، نزدیک ارغندى( اخلاص مینه )که مربوط به حاجى شیر علم ابراهیمى (قوماندان شیرعلم )، قبلآ والى غزنى و یکى از قوماندانان ارشد سیاف میباشد. دراین ساحه هم پوسته هاى قبلى فرقه ١٠، مستقر بوده است. ساحه غرب شهر کابل ساحه غند ٢٤ و غند تانک فرقه ١٠ که محاط است، از طرف جنوب به چهلتن، از طرف شرق به خواجه جم، از طرف شمال به بند قرغه و از طرف غرب به زیارت خواجه مسافر. در این محل شهرکى تحت پروژه ی بنام شهرک ملاعزت ( قوماندان ملاعزت ) اعمارگردیده است.

ازهر نمرۀ سه بسوه یى آن که مبلغ هشت هزار دالر بفروش رسیده، تا کنون هشتصد نمره آن توزیع شده است. ملا عزت یکى از ارکین برجسته جمعیت اسلامى و قوماندان اسبق فرقه ده بوده است. ساحه سوم درشمال شهرکابل، عقب قطعه بابه جان( فرقه ٥٥ ) مربوط وزارت دفاع که از طرف شخصى بنام دگرجنرال عبدالرحمن، مولاناى سید خیلى توزیع شده و هر نمرۀ آن، از ١٥ الى ٢٥ هزار دالر بفروش رسیده است. ساحه چهارم ساحه گُلباغ و فامیلى هاى ریشخور در جنوب کابل که تاسیسات دیسانت هجومى و فرقه ١٧ ریشخور وزارت دفاع در آن مستقر بود. این ساحه که ازطرف غرب محاط است به کوه کُرغ، از طرف جنوب به چهل دختران چهار آسیاب، ازطرف شمال به قلعه فتح چهاردهى و از طرف شرق به خیر آباد چهار آسیاب، هر نمرۀ آن، مبلغ نُه هزار دالر بفروش رسیده است. همچنان تاسیسات تپۀ نادرخان و١٦جریب زمین لواى راکت قرغه هم، مورد چپاول قرار گرفته است.

گوشه ي ازچپاولگري عطامحمد نوربه گفته همقطارانش مرد نمونه ووالي پيشگام

 

قوماندان عطا که درغارت دارایی های دولتی وملکیت های مردم طی اين سالها دراداره ملوک الطوایفی اش دربلخ، گوی سبقت را درغارت؛ ازسایراسلافش ربوده است، بیدادگرانه همچنان پا برگرده ی مردم گذاشته و رژیم مصلحت گرايي کرزي نیزبطورمسخره ی این ابتذال سیاسی را به نظاره نشسته است.

عطا طبق آمارهایی، روزانه صد ها هزار دالر امریکایی ازفروش زمینهای دولتی، قاچاق هروئین، مافیای انجوئیسم و شرکتهای تجارتی اش درآمد دارد.

اشخاصي که درشبکه ی مافیایی بلخ مصروف کاراند، با استفاده ازپست های دولتی، بطور مستقیم به فعالیتهای غیرقانونی وجنایت علیه بشریت پرداخته ودرنتیجه درصدی بالایی ازدرآمد هایشان را به حسابهای بانکی قوماندان عطا دربانکهای امارات متحده ، ايران وآسیای میانه سرازیر میکنند.

با آنکه والیان به اساس امتیازات دولتی، اندکی بیشتراز (یک صد هزار افغانی) معاش دارند، اما براساس فرمان کرزی والیان برای مهمانی و دسترخوان پولی شان نیزنزدیک به (چهل هزار افغانی) دیگر نیز بدست می آورند.

اما این همان پول است که به شکل قانونی ازمجرای دولت یا ازجانب مستوفیت برای شان پرداخته می شود، اما در افغانستان تعدادی ازوالیان درآمد ماهانه ی نسبت به معاش دولتی که دریافت می کنند حیرت آور و سوال برانگیز است. اگرموترهای تعدادی ازوالیان را درنظر بگیریم ارزش هرکدام این موترها بیشترازمعاشی است که یک والی می تواند حتی درطول عمر خود بدست آورد. مثلاً توریالی ویسا والی کندهارپنج موتر زرهی (ضد گلوله) مادل دوهزارده،  والی هلمند چهارموتر زرهی مادل  دوهزارده و حال دو موتر زرهی دوهزاريازده یی دیگر نیز خریداری نموده است، والی فراه سه موتر زرهی، والی هرات پنج موتر زرهی،  والی زابل دو دوموتر زرهی،  والی غزنی دو موتر زرهی، والی بلخ پنج موتر زرهی مادل  دوهزارده و یک موتر زرهی مادل دوهزاريازده نوع کروزین دارد.

والیانی دیگری نیز هستند که یک موترش ازصدهزار دالر امریکایی گرفته تا يکصدوچهل هزار دالر امریکایی ارزش دارد. با آنکه ظاهراً می گویند که این وسایط دولتی اند اما زمانی که از وظیفه سبک دوش می شوند، دیده شده است که این وسایط را با خود به خانه می برند.

اما، ما جایدادهای عطامحمد نور والی بلخ را مورد بررسی قرار می دهیم که تنها در ولایت بلخ نزدیک به یک میلیارد  دالر( هزارمیلیون دالر) می رسد. این دارایی است که نه ازپدرش برای  میراث مانده و نه هم از مجرای تجارت بدست آورده است بلکه درده سال گذشته با استفاده از پست دولتی بدست آورده است.

پدر عطا محمد نور درشهر مزارشریف یک دوکاندارساده بود که تمام مفاد سالانه وي به بیش ازهزار دالر امریکایی نمی رسید، اما امروز پسرش (عطامحمد نور) منحیث یک سرمایه دارجهانی یاد می شود. در سال های گذشته والیان و وزیران دولت افغانستان میلیون ها دالر امریکایی را حیف میل نموده اند که مانند والی بلخ تا هنوز نه از سوی دولت و نه هم از جانب رییس جمهور مورد پیگرد قرار گرفته اند.

حتی برادران رئیس جمهوری هریک محمود کرزی واحمد ولی کرزی و...، تا چند سال قبل درهوتل های امریکا مزدوری می کردند، اما در دوره ی حکومت برادرش (حامد کرزی) میلیونرشدند که این خودش یک مثال آشکار از غرق بودن حکومت قبلي در گودال فساد است.

جنگ سالارعطا محمد نورکه لقب مرد معارف و مرد صلح را درولایت بلخ خودش به خود داد بخاطرخدماتی بود که خون مردم را ریختاند ومکتب ،شفاخانه ، پل وپلچک را به آتش کشید . عطا محمد نورزمانی که میخواهد ازیک محل به محل دیگری نقل نماید یعنی ازیک خانه به خانه دیگربرودوی را بیش ازپنجاه موترتعقیب سکورت مینماید که همۀ مال ملت اند. وي درشهرمزارشریف مالک بیش ازده ها بلند منزل است که بعضی ازآنها رابه نام خودويا زن ، فرزندان واقارب خويش خریداری نموده است. عطامحمد والي بلخ اضافه از ۵۰۰ قباله شرعي در ارتباط جايداد ها يابه نام خود يابه نام خانم ودوپسران و دخترش دراملاك ثبت ميباشد.

 

چندي قبل جنگ سالارمعروف عطامحمد نور، متهم نقض حقوق بشروکسی که درچوروچپاول ميليون ها دالرازدارایی های خصوصی ودولتی درشمال افغانستان دست دارد، به خبرنگارشبکه الجزیره گفته است که طالب به مراتب بهترازجنایات دوستم است. عطا محمد نوراين را در پاسخ به شایعاتی مبنی برقرارگرفتن جنرال دوستم بجای او، درولایت شمال اظهار داشته است.اين جنگ سالار، درانتخابات ریاست جمهوری ازجنگ سالارديگردبل عبدالله حمایت کرده بود. بخش قابل توجهی ازتقلب انتخاباتی در ولایت بلخ به نفع دبل عبدالله، با اعمال نفوذ وفشارعطا محمد نورصورت گرفته است.

فشرده ازجايدادهاي عطامحمد نور:
-
پروژه خالدبن وليدكه ازطرف والي توزيع گرديده تقريباً ۶۰۰۰ هزار نمره است كه قيمت في نمره آن مبلغ ۸۰۰۰ هزار الي ۲۰۰۰۰ هزاردالربه فروش رسيده ودر پروژه متذكره به تعداد ۲۰۰ نمره درقسمت فوق العاده براي خود غضب نموده است.
 
ماركيت عصري به نام باختر كه درآن به تعداد ۲۰۰ باب دوكان.
ماركيت بادام درپهلوي سينا استديوم كه اكنون ملكيت شان ميباشد.
ماركيت به نام عجب خان كه اكنون كارتعميرات وساختمان آن تکميل گرديده .
 
سنتر بزنس نور كه هشت طبقه بوده وبا تعداد ۱۰۰ باب دوكان .
ماركيت ادويه فروشي مقابل شفاخانه مزار.
كلنيك لايزرنور.
شركت تيل نوردروازه بلخ.

 منزل رهايشي چندين طبقه به نام مترانور(دخترش) ۴۰۰ باب اپارتمان دارد.
منزل ده طبقه يي مقابل شاروالي مزار.
شركت ترانسپورتي مترا نور كه بيش از ۳۰۰ نوع موتردرآن فعاليت دارد.
ماركيت جديد كه بجاي سينماي سابقه مزار اعمارگرديده ، حدودآ ۱۰۰۰ هزار دوكان دارد.
 
پمپ استيشن هاي خالد نور كه درنقاط مختلف شهرمزار موقعيت دارد.
 
خانه شخصي اش درچهار طبقه درمنطقه چوغدك كه بامصرف دومليون دالر.
 
يك باب سراي حدودي سه جريب زمين ايستگاه موترهاي ولسوالي شولگر.
ساختمان بلند منزل عقب تعميرولايت.
صالون های عروسی آریانا درشهر مزارشریف.
تعميربلند منزل عقب ليسه سلطان راضيه بنام خانمش وفعلآ کلينک شخصي است .
موسسه آموزش تحصلات عالي به نام آريا درشراکت با احمدضيا.
دوباب شفاخانه به نام مولانا جلال الدين و الفلاح.
مقابل پوهنتون بلخ ماركيت بلند منزل به نام سينا که دارايي ۴۰۰ باب دوكان ،درشهرك حيرتان ذخيره هاي تيل وجايداد متعدد باشركت وارداتي انترنيشنل ، ومالکيت وي و كمال نبي زاده ، دستگاه تلويزيون شخصي به نام آرزو ... 
عطامحمد که خود را نورمی نامد، با پیشینه تاریک اندیشی و تاریک فکری که در عملنامه سیاه او از روز گار مکتب سوزی وزن ستیزی درج گردیده است بربلخ فرمان می راند. این مرد سیاه کار وسیاه دل و یاران دیگر تنظیمی اوبیشرمانه دارایی های دولت ومردم مظلوم راغارت میکنند . شمار قصر ها وبلند منزل های این فرومایه گان قرن بیست ویکم از حساب بیرون است، بگونه نمونه از چند مارکیت وقصربلند منزل سرباند دزدان دربلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان درچپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند. اگر ازروضه مزار شریف که دروسط شهرقراردارد بطرف غرب حرکت کنید درکمتر از یک کیلومتر تماشا خواهید کرد که چگونه سینمای سابق مزارننداری به مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است و درمقابل آن مارکیت دیگر او خالد نور قد برافراشته وکمی پیشتر قصرمهمانان وي ساخته شده و درمقابل قصر،اتحادیه باربری و ترانسپورتی خالد و طارق با صد ها موتر قرار دارد ومتصل آن پطرولیم طارق نور به خیابان غربی انوارچراغهای گوناگون بخشیده است و کمی پیشتر به شفاخانه الفلاح می رسید که با جه خود میرویس ریس شفاخانه بلخ تازه سرمایه گذاری نموده اند.
درنخستین گام زیر زمینی دروازه شادیان والی چند قصر وخانه و مهمانخانه راميبنيد  تا کوه های شادیان که پروژه خالد بن ولید با هزاران نمره رهایشی باغضب زمین های دولتی ادامه می یابد همه را والی به نفع شخصی غضب نموده اند. وبه همین ترتیب سرای سابق عجب خان وکارته آریانا چندین قصروتعمیر همه مالکيت والي بلخ است ، در سمت شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این مجاهد ومقاومت گر بي مانند است و دها جایداد غیرمنقول دیگر که درین مختصر ذکرآن نمی گنجد.  این به اصطلاح مجاهدین که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند وپای آمریکایی و یاران غربی را میبوسند بی شرمانه صد ها هزارجریب زمین دولتی را غضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید وهمدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد. باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروا ازمحاکمه ومحاسبه نيزاست.

 

بیشترین ساحات مرکزشهر را عطا خریداری نموده؛ مالک شفاخانه ها الفلاح ومولانا، شهرک های رهایشی مانند پروژه خالد بن ولید، مراکزتجارتی نور، تانک تیل طارق نور، مهمانسرای مزار، اپارتمان زرگری ها، رحمان مارکیت، بازار باختر، انستیتوت علوم صحی مولانا واپارتمان شبکه مخابراتی MTN واقع درشهرنوکابل میباشد وقرارمعلوم حدود ۲۵۰ قباله رسمی ثبت شده درمحاکم بنام خود ووابستگان نزدیکش دارد. درسایر بلند منزلها، تجارت خانه ها، مارکیت های لباس فروشی، انجو ها، شهرک ها، شفاخانه ها و کلینیک های شخصی با فیصدی معین یا شریک است و یا از آنان حق میستاند. گندگی باج خواهیش به جایی رسیده که درماه حوت سال (۱۳۸۸) نزدیک به نوروزسال نوکسی درتاشکند ازکمال نبی زاده رییس شرکت نبی زاده وتلویزیون آرزو که دوست نهایت صمیمی کاروبارعطا است میپرسد، چرا با وجود امنیت درمزارسرمایه گذاری نمیکنید؟ درجواب میگوید نمیخواهم برای زنم شریک بگیرم! مختصرترین جواب ازیک بورژوا کمپرادورچی معنی دارد غیرازینکه درتمامی امور با استاد شریک است.

اخیرا خریداری کشتی باربری، سرمایه گذاری و انتقال پول به خارج کشورمخصوصا به بانک های امارات و اروپا او را به یکی ازغول های سرمایه درافغانستان بدل کرده است.

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد