WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات  سیاسی استاد احمد سعیدی  کلیک نماید

 

     هفتۀ خوب برای افغانستان:                                                             احمد "سعيدي "

تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی مردم است

هفتۀ که گذشت چانس های خوبی را برای افغانستان مژده میداد،هر چند اوضاع افغانستان از لحاظ داخلی پر اشوب بود مانند تسمم دانش آموزان در تخار وکشته شدن غیر نظامیان در لوگر وقندهار وجنگ وکشتار کوچی ها ومردم بهسود وحملات پیهم بالای یکی از رهبران جبهه ملی وغیره ظاهرا یک سراشیبی سیاسی وامنیتی بحساب میاید واما  در بعد خارجی چانس های بهتری به استقبال افغانستان آمد مانند پذیرش افغانستان بحیث عضو ناظر در ساز مان شانگهای وپیام صریح وزیر دفاع آمریکا از خاک افغانستان  به سران پاکستان که میتواند درارتباط به حال وایندۀ سیاسی وامنیتی افغانستان مثبت ارزیابی شود.

خطاب به پاکستان از منبر افغانستان:

از موضع گیری های کاخ سفید در مقابل پاکستان معلوم میشود که واشنگتن نسبت به آیندۀ افغانستان مطمئن به نظر میرسد.بخاطر اینکه موجودیت پایگاذهای ترورستان در خاک پاکستان وآسیب زدن به منافع آمریکا از خاک پاکستان چیزی تازۀ نیست.آنچه را آمریکا حالا دلیل لبریزشدن کاسه صبرش میداند از قبل میدانست واما  بعد از امضای قرار داد استراتیژیک وانتخاب افغانستان  باذ لحن صریح وروشن بیان میدارد که میتواند معنی اش این باشد که آمریکا بجای پاکستان بر افغانستان تکیه کرده ودیگر به پاکستان باجگیر وخنجر زن از پشت  نیاز ندارد.وإظهاران وزیر دفاع آمریکا پیام های عمیق وصریح را به آنطرف مرز ریلی کرد.

وزیر دفاع آمریکا: وزیر دفاع امریکا قبل از کابل به نیو دهلی رفت واز مقامات هندی خواست من بعد در افغانستان نقش بیشتری بازی کند که هوشداریست برای دور ساختن پاکستان.

*: تا وقتیکه پایگاه های ترورستان در پاکستان فعال باشد تأمین امنیت در افغانستان نا ممکن است.

* دیگر به پاکستان صبر نمیکنیم

*پاکستان کاسه صبر آمریکارا لبریز کرده است.ا

* ز آنجائیکه عاملین أصلی حملات 11 سیپتمبر در خاک  پاکستان مخفی اند بناءٌ تا نابودی کامل ایشان حملات طیارات  بی سر نشین ادامه دارد.

لوی درستیز امریکا:روز جمعه إظهار داشت که  شبکه حقانی والقاعده هر جائیکه باشند از حملات آمریکا در امن نیستند.

این إظهارات طور اشکارا میرساند که پاکستان حامی دشمنان آمریکا شناخته شده وخون بیش از دو هزار سر باز آمریکا ی وتلفات مالی بدوش پاکستان است.وآمریکا با استفاده از طیارات بی سر نشین با دشمنان أصلی خویش در وزیرستان شمالی می جنگد واگر این دشمنان در ابیت آباد واسلام آباد هم باشد مورد حمله قرار خواهند گرفت. یعنی امریکا حمله به مناطق مشکوک  پاکستان را حق خود میداند.وگمان نمی رود پاکستان که در سطح جهان از بد نامترین کشور های حامی ترورستان است بتواند عکس العمل مؤثر انجام دهد.

پاکستان در سراشیبی بلی در نشست شیکا گو پاکستان طور اشکارا تحقیر شد وبه انزوا رانده شد و:بعد از آنکه  منشی ساز مان ناتو از موافقت با کشور های آسیا میانه بخاطر انتقال وسائل نقلیه خبر رداد زنگ خطر بگوش سران پاکستان نواخته شد.دیگر ناتو به پاکستان حق العبور نمیدهد وگستاخی های اضافی اش را بخاطر پرداخت بیشتر  نیز تحمل نمیکند علاوه از قطع کمک های بلا عوض مالی در عرصه سیاسی نیز از نظر انداخته شده وحال مهمتر از همه إظهارات أخیر وزیر دفاع آمریکاست  

 افغانستان وشانگهای: در همین هفته افغانستان عضو ناظر کشور های عضو شانگهای شد  واین ساز مان میخواهد نقش مؤثر در افغانستان بازی کند.چنانچه آقای ولادي مير پوتین رئيس جمهور روسيه در ملاقات دو بدو با هم حامد کرزی إظهار داشت."روسیه آماده گسترش مناسبات تجاری - اقتصادی با افغانستان و هم چنان آماد کمک برای تقویت نیروهای امنیتی این كشور است."رییس جمهوری روسیه گفت: "نظامیان افغانستانی در روسیه آموزش می بینند؛ ما آماده هر گونه کمک در شكل گیری و تقویت نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح این کشور هستیم."بوتین میگوید رشد افغانستان وثبات این کشور از علایق ملی این کشور است..چین یکی از رهبران کلیدی ساز مان شانگهای نیز از گسترش همکاری با افغانستان اطمینان داد وافغانستان ضمن اینکه قرار داد استراتیژیک با ایالات متحدۀ آمکریکا امضا کرد روابط خوبی با کشور های عضو ساز مان شانگهای نیز تأمین نمود که با ارزش است.

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید