WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

      ازدواج های پیش از وقت                                           سید مبین هاشمی

جوامع سنتی ویا به عبارت دیگر جوامعه بسته و پابند به عرف و عادت در هر نقطه ای جهان که باشد بعضی مشکلات خاص خود نسبت به جوامع باز را دارند. از اینکه افغانستان نیز یکی از جمله ممالک و جوامعی به شمار میرود که اکثرن پابند به عنعنه و رسم و رواج بوده و حتا در بعضی موارد قانون اسلامی و قانون مروج نیز پامال میشود د راینجا نیز بعضی مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود می باشد. یکی از جمله مسایلی که در آن بعضی اوقات حکم اسلام و قانون مدنی کشور در نظر گرفته نمی شود همانا مسلئه ای ازدواج فرزندان می باشد. زیرا علر رغم آنکه سن ازدواج فرزندان در کتب فقه اسلامی همانان سن بلوغ و یا جوانی و در قانون مدنی افغانستان حد اقل سن ازدواج دختران 17 و سن پسران 18 می باشد؛ ما بعضی اوقات در بعضی مناطق کشور شاهد آن میشویم که فرزندان در سن پایینتر از سنین بالا توسط والدین و بزرگان خانواده به عقد نکاح در آورده میشوند. همچو یک عمل از یکسو مخالف احکام اسلامی بوده و از سوی دیگر بعضی مشکلات خانوادگی و اجتماعی را به بار آورده و در نتیجه ای آن پیوند زنا شوهری از بین میرود. باید گفت که پایینتر سن در ازدواج از نگاه  علماء و قانون سازها سنین متذکره می باشد. این بدان معنا نیست که فرزندان باید بطور حتمی و صد در صدی در 17 ویا 18 سالگی ازدواج کنند.

این نوع ازدواج مشکلات ذیل و امثال آنرا به بار می آورد:

در قدم نخست در همچو ازدواج ها  از اینکه اکثرن بزرگان خانواده نقش مرکزی را بازی میکنند، طرفین بی خبر مانده و اصلن نه مفهوم و معنی چنین پیوندی را میدانند و نه از خود رضایت نشان میدهند. آنها به مرور زمان و زمانیکه مفهوم ازدواج را درک کردند شاید که  در مقابل یکدیگر بغض و دشمنی نشان داده مجبور به از بین بردن این پیوند مقدس میشوند. دوم اینکه اکثر جوانان کنونی هنوز آماده به بجا آوردن وظایف پدری و مادری نیستند. چونکه هنوز خود دختر و پسر خانواده اند. سوم اکثر جوانان امروزی میل داشتن تحصیلات عالی و راه یافتن به دانشگاه و بعد اجرای وظایف دولتی و رسمی را دارند. اما وقتیکه آنها در سن خورد ازدواج میکنند و داخل یک دنیای پر از مشکلات و جارو جنجال میشوند، مجبور به ترک آموزش و پرورش گردیده و در صدد بدست آورده یک لقمه نان شده   آرزو و هوس آموزش و پرورش به شکل یک عقده در دل شان باقی می ماند. شاید که شما نیز سراغ جوانانی را داشته باشید که به سبب ازدواج های پیش از وقت از تحصیل باز مانده باشند. چهارم و مهمتر از همه مسئله ای صحت دختر می باشد. یعنی دختر جوانی که در سن 17 ویا پینتر از آن ازدواج نموده و تقریبن در همان سن و سال بار دار گردیده باشد، اکثرن با مشکلات صحی رو به رو میشود که در نتیجه باز هم خانواده پریشان و طرفین ناامید و سرگردان میشوند.

موارد بالا عبارت از چند مورد مهم پیامدهای منفی ازدواج های پیش از سن و سال بود، شما موارد امثال آنرا علاوه نموده میتوانید. در اینجا وظیفه ای بزرگ منتظر بزرگان خانواده بوده و آنها باید به این موضوع دقت کامل به خرچ دهند. همچنان جوانان نیز به یاد داشته باشند که هر پسری روزی پدر و هر دختری روزی مادر میشود و شدنی است. در این دنیا هیچ جوانی بی همسر نمانده است!

به یاد داشته باشیم که ازدواج یک پیوند مقدس بوده و نباید با خشت های خام و خاک پایه گذاری گردد؛ بل، تهداب آن باید به شکل درست قیرریزی گردد تا مبادا در آینده ای نزدیک از بین نرود.

سید مبین هاشمی

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید