WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

    به ارزشهای ملی باید ارج بگذاریم                         سید مبین "هاشمی"  

به ارزشهای ملی باید ارج بگذاریم

درست است که در افغانستان اقوام مختلفی چون: پشتون، تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، قزاق، ایماق، پشه یی...وغیره زندگی میکنند؛ اما به یاد داشته باشیم ما همه تابعیت و پاسپورت کشوری بنام افغانستان را داریم و باید که به ارزشهای ملی آن کشور ارزش قایل باشیم. زیرا این سرزمین فراتر از یک قوم، ملیت و نژاد خاص بوده و تمام اقوام گوناگون را در زیر چتر خود گرفته است. پس زمانیکه حرف از کشور و ارزشهای ملی میشود باید که همه دست بدست هم داده به آن ارج گذاریم و به خوبی های این سرزمین ببالیم. آنعده جوانانی که هنوز هم به موضوع، از پنجره ای تنگ قوم و ملیت گرایی مینگرند دارند به یک گودال عمیق بد بختی غوطه میزنند!

البته که هر فرد مستحق دوست داشتن ملیت و ارزشهای قومی خود است؛ اما چیزی که فراتر از قوم و ملیت بوده و ما افغانستانی ها را در زیر چتر خود جمع کرده است همانا ارزشهای ملی ما میباشد. انسان در صورتی قوم و ملیت خود را در اولویت قرار بدهد که با ارزشهای ملی در تضاد نباشد! یکی از جمله ارزشهای ملی و حتا مهمتر آن همانا سرود ملی کشور میباشد. این سرود ملی مربوط یک قوم خاصی چون: پشتون نبوده؛ بل، مربوط کشوری بنام افغانستان بوده و بناءً مربوط تمام شهروندان این کشور میشود. اما متاسفانه در این اواخر بعضی از جوانان که اکثرن تحصیلکرده اند، این سرود ملی را مربوط قوم خاصی دانسته و در مقابل آن بغض و کینه در دل گرفته اند! حتا زمانیکه حرف از سرود ملی شود، بعضی ها در حال "سرود ملی در نزد برادران پشتون ما موجود است از آنها میگیریم و یا به آنها میگوییم آنها می آوردند..." گفته مسؤولیت را از گردن خود ساقط میکنند! من در چندین برنامه های ملی ترتیب شده در کشور ترکیه با همچو یک منظره رو به رو شدم که خیلی ها متآثر شدم.

جوانان عزیز:

برایم صمیمانه جواب دهید، اگر این سرود  ملی به زبانهای فارسی، ازبکی، ترکمنی وغیره سروده میشد آیا چنین میگفتید؟ دقیقن که نه! چونکه ما در این موضوع مسئله ای زبان و قومیت را در نظر میگیریم؛ نه ارزشهای ملی را!

اینکه این سروده به زبان پشتو است و یا اینکه نظر به گفته ای بعضی ها جملات چندان هیجانی و پرمفهوم ندارد، بُعد دیگری موضوع میباشد و حال گپ از گپ گذشته و ما باید آنرا بحیث سرود و افختار ملی خود قبول کرده به آن صاحب شویم و حفظش کنیم. جای شرم است که ما جوانان دانشگاهی با کینه ای قوم پرستی خود، از حفظ کردن و به زبان آوردن این سروده محروم بانیم!.

سرود ملی افغانستان به هر اندازه ای که حق یک برادر پشتون است، به همان اندازه حق یک برادر تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره وغیره نیز است و هر کس باید آنرا با دل و جان حفظ کند و به آن ارج بگذارد. به نظر بنده اینکه تو خودت را به هر قوم و ملیتی که تعلق میدانی بدان؛ اینکه تابعیت کشور ما را داری و نامت چه افغان و چه افغانستانی است، باید که سروده ای ملی ات را بدانی و حفظ کنی. بر عکس آن خیلی ها شرم آور است. طور مثال: زمانیکه کسی از ما خواندن سرود ملی افغانستان را خواهش کند و در مقابل ما "این سرود ملی به فلان زبان است من خوش ندارم و نمیفهمم..." بگوییم، جای بسا شرم و عیب است!

 سید مبین هاشمی

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید