WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

  دفاتر خارجی و فساد اداری                                                          سید مبین "هاشمی"

 

 دفاتر خارجی و فساد اداری

        ما اکثراً از فساد اداری، اختلاس و چور و چپاول سخن میزنیم. و همیشه کارمندان دولت را متهم به همچو اعمال میکنیم. درحالیکه مؤسسات و دفاتر خارجی یی که در افغانستان بنام این و آن فعالیت دارند اکثراً بجز از اختلاس و مصرف  بیجا چیز دیگری نمیکنند. بلی، مؤسسات خارجی به بهانهء خدمت به مردم پول گزافی را به خود شان تخصیص میدهند که اکثر پولهای آنها به حدر میرود. زیرا آنها در جایی خدمت میکنند که اصلاً نیاز خدمت نیست در آنجا  ویا انیکه آنها در دهات و مناطق دور دست رفته حوض، تشناب (بیت الخلاء) و غیره میسازند در حالیکه در همچو جاها فعلاً نیاز به چیزهای فوق نمیباشد. چونکه در جاییکه آب نباشد حوض به چی بکار است! اکثر کارهای مؤسسات خارجی در عین زمان بی کیفیت میباشد. مثلاً اگر آنها یک پولچکی بسازند محتملاً در مدت کوتاهی از بین میرود. زیرا موادیکه در آن بکار رفته است از کیفیت خوبی برخوردار نمیباشد. اما متأسفانه در لست مواد خرید مبلغ گزافی را درج میکنند که این خود یک نوع جعل بشمار میرود.

        مؤسسات و دفاتر خارجی از جهت دیگراکثر  جوانان مستعد  افغانستان را به بیسوادی سوق میدهند. یعنی آنها بادادن معاش کافی دقت جوانان را به طرف خودشان جلب نموده آنها را از رشتهء اصلی شان دور میکنند. همهء ما و شما میدانیم که اکثر کارمندان دفاتر خارجی از رشته های فارغ گردیده اند که با وظیفهء فعلی شان هیچ ربطی ندارد مگر آنها با گرفتن معاش خوب رشتهء خود راکه با متقبل شدن هزار مشکلات- مثلاً مشکلات اقتصادی، نبود جای بود و باش، نبود مواد درسی ، کتابخانهء مجهز وغیره-  از آن فارغ گردیده اند رها نموده به دفاتر خارجی رو می آوردند. مثلاً من جوانان زیادی را بیاد دارم که از دانشکده های چون ادبیات، شرعیات،حقوق، انجنیری وغیره فارغ گردیده اند اما در دفاتر خارجی رفته در بخش کمپیوتر، محساسبه، زراعت، مالداری و غیره مصروف کار اند. به نظر شما آیا اکثر آن جوانان صرف بخاطر گرفتن معاش خوب به دفاتر خارجی رو نیاورده اند؟ در صورتیکه دولت همان معاش و یا کمتر از آنرا به جوانان مستعد افغانستان بدهد آیا آنها در دولت کار نخواهند کرد؟

        به نظر من کار نمودن جوانان در دفاتر خارجی سه تأثیر منفی دارد: اول اینکه جوان مذکور به مرور زمان از رشتهء خود دور میگردد و علمی را که در مدت چهار و یا پنج سال اخذ نموده است فراموش میکند. دوم اینکه وی در بخشی مصروف کار میباشد که در بارهء آن معلومات کافی ندارد- درست است چند روز شاید سمینار ببیند اما او کافی نمیباشد- بنا بر این از کار وی نه دفتریکه ویرا استخدام کرده است خیر میبیند - طبعاً که هدف اکثر دفاتر نیز کار نبوده صرف به مصرف رساندن پول میباشد- و نه مردم افغانستان. زیرا کار به اهلش سپرده نمیشود. خداوند متعال نیز در این باره در کلام ربانیش چنین میفرماید: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ترجمه: آن چیزی را که نمیدانید از صاحبان علم بپرسید. یعنی کا را به اهلش بسپارید. در صورتیکه کار به اهلش سپرده نشود اینرا باید خوب بدانیم که نه دولت مترقی یی به بار می آید و نه جامعهء سالمی. همین است که کشور عزیز ما افغانستان از دیر به اینسو در منجلاب بد بختی گرفتار شد ه است. سوم اینکه اکثر جوانانیکه در دفاتر خارجی استخدام میشوند باید با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند. یاد داشتن زبان خارجی کار خوبی است. اما اینرا نیز به یاد داشته باشیم که با یاد گرفتن زبان خارجی  با فرهنگ آن ملت نیز معرفت حاصل میکنیم که درصورت سهل انگاری بلکه آن فرهنگ جانشین ذهن ما میگردد. زیرا اکثر جوانانیکه در دفاتر خارجی ایفای وظیفه مینماید تا حدی فرهنگ آنها را نیز از آن خود کرده – طبعاً در میان آنها هستند جوانانیکه هنوز فرهنگ اصیل افغانی را از دست نداده اند- یک تعداد ارزشهای دینی خود را از دست داده و یک زنده گی تقریباً اروپایی را اختیار کرده اند. که به نظر من هدف  از ایجاد دفاتر خارجی نیزموضوعات فوق میباشد.

        پس چی باید کرد؟ اگر یک دولت دلسوز و مردم پرور داشته باشیم میتوانیم راه حلی برای این کار پیدا کنیم. یعنی دولت میتواند دفاتر خارجی را تماماً بسته نموده بودجهء آنهارا به ادارات دولتی مربوطه اختصاص داده- طبعاً که در ادارات نیز جعل و فساد میشود اما آمار آن کم خواهد بود- کار را توسط کارمندان ادارات مربوط اجرا کند. خوب متوجه شوید یک مامور ویا  یک معلم بیچاره که حد اقل 12 سال تحصیل کرده است در حدود هفت هزار افغانی معاش میگیرد. اما در مقابل یک بچهء که با زبان انگلیسی کم و بیش آشنایی دارد هزار ها دالر معاش میگیرد. از این هم میگذریم معاش یک موتروان دفاتر خارجی از معاش یک مامور و معلم به مراتب بیشتر است.  پس ما و شما در همچو حالت و از همچو یک حکوت آرزوی از بین بردن فساد اداری را نموده خواهان صلح، آرامی، عدالت اجتماعی، خدمت به مردم و غیره را بکنیم. دولت به مرور زمان خوب میشود اما منحیث یک شهرند افغانستان بالای ما و شما نیز مسؤولیتهای می افتد که باید آنهارا بجا آورد. و آن اینکه نباید همه چیز را از دولت طلبید. در قدم اول خوب و بعداً اقارب و دوستان خود را متوجه وظایف ایمانی و وطنی ساخته در راستای آبادی وطن سهم بگیریم. بطور مثال: ما جوانان خود نیز فکر کنیم که دولت و ملت از ما توقعاتی دارند بنا بر این نباید خود را اسیر دفاتر خارجی و یا مال دنیا بکنیم.

       شایان ذکر است که اکثر دفاتر خارجی به بهانهء خدمت به مردم افغانستان در صدد تبلیغ فعالیتهای خویش  میباشند. یعنی آنها دین مسیحیت را در بیان جوانان تبلیغ نموده سبب ضلالت آنها میگردند.

         ای جوانان غیور و مستعد افغانستان! اگر میخواهیم که یک دولت خوب و آیندهء درخشانی داشته باشیم مجبوریم که از خود فداکاری نشان دهیم. نباید چنین فکر کنیم: زنده گی من میگذرد دیگران را به من چی؟! و یا عمر من همین قسم گذشت اولادهایم میداند کارشان. این نوع یک مفکوره کاملاً غلط میباشد. زیرا اگر امروز ما و شما کار درستی را انجام ندهیم در آینده اولادهای ما بجا ی اینکه در حق ما دعای نیکی کنند شاید لعنتی بفرستند. آنطویکه امروز ما بزرگان خویش را مورد لعنت قرار میدهیم. به امید یک افغانستان مملو از زیبایی ها...

سید مبین "هاشمی"

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید