WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

    آقای کرزی خاین ملی!                                                        سید مبین "هاشمی"  

 

آقای کرزی خاین ملی!

از زمانه های دیر بدینسو آقای کرزی و هوادارانش چندین مراتب محکوم به نوکری آمریکا و آمریکایی یان متهم شده بود، اما موصوف به هیچ وجه همچو یک اتهام را نپذیرفته به کارهای خویش ادامه داد. حتّا این کار به حدی رسید که موصوف کشور را به ممالک بیگانه به بهانه ای "همکاری های دراز مدت و استراتیژیک" فروخت، با وصف آن هم کسی از وی نه سوالی کرد و نه اعتراض دنباله داری! نماینده گان مردم که در اصل میباییست از خاک و خون این ملت مظلوم دفاع میکردند، به سمت گرایی و طرفداری ممالک بیگانه پرداخته به همچو یک عمل رییس جمهور کشور کف زده اکثر آنها با چهره های باز و لب خندان کارتهای سبز خویش را بلند نمودند. در کشور هیچ ارگانی غم این ملت مظلوم و بیچاره را نخورد. گذشته از همه روز شنبِه گذشته آقای کرزی رسمن دست به فروختن واز بین بردن فرهنگ ملی و اصیل افغانستان و نابودی زبان فارسی گردید.

موصوف حین سخنرانی اش به زبان آورد که :"باید در دانشکده های پژشکی و مهندسی" تدریس به زبان انگلیسی شود و بخاطر تأکید و درستی پیشنهادش  کشورهای پاکستان و هندوستان را مثال داد. آقای کرزی در این قیاس و مثال آوری خود یک اشتباه بزرگی نموده که همچو یک قیاس در حقوق اسلام بنام "قیاس باطل" یاد میشود. زیرا افغانستان کشوری نیست که با پاکستان و هندوستان مقایسه کرد. زیرا پاکستان یکی از جمله کشورهایی به شمار میرود که تاریخ تأسیس آن بیشتر از پنجاه سال نبوده و بنا بر این دارای یک فرهنگ غنی و خود کفا نمیباشد. برعکس، یگانه فرهنگی که دولت پاکستان در صدد رواج دادن آن است همانا تربیه و تقدیم هراس افگن و دشمنی با افغانستان میباشد. در مقابل افغانستان عبارت است از کشوری به شمار میرود که تاریخ آن بیشتر از هزار سال را در بر میگیرد.  از سوی دیگر افغانستان کشوری نیست که با هندوستان مقایسه کرد. چونکه هندوستان سالهای متمادی زیر فشار و اشغال انگلیسها قرار گرفته و خواه نخواه یک گوشه ای از فرهنگ انگلیسها را با خود دارد. اما، ما افغانستانی ها به هیچ وجه نه زیر فشار کس و مملکتی قرار گرفتیم و نه کشوری ما را به شکل رسمی آن اشغال کرده است. پس با کدام رو میتوانید ما را با همچو ممالک مقایسه کرد!؟ اینکه دولت پاکستان و هندوستان نسبت به دولت افغانستان  پیشرفته تر و قویتر است، بُعد دیگرِ موضوع میباشد که  در این موضوع  دولتمردان ما مقصر اند.

در بالا گفتم که ما تا هنوز به شکل رسمی و دایمی آن زیر اشغال دولتی قرار نگرفته ایم. اما اینک به صراحت برایتان گفته میتوانم که ما داریم زیرا اشغال آمریکا و فرهنگ آن قرار میگیریم. زیرا زبان که خود یک وسیله ای افهام و تفهیم و سمبول مهم فرهنگی یک کشور به شمار میرفت، قریب است که از طرف رییس جمهور دولت به یاد فراموشی برده شود. نه تنها زبان فارسی بلکه زبانهای دیگر نیز چنین میشود.

درست است که زبان انگیسی امروز از اهمیت بسا ویژه و ارزنده یی برخوردار است؛ اما این بدان معنا نیست که زبان تدریس دانشکده و تعلیم و تربیه ای ما به این زبان باشد. اگر همچو یک کار تحقق یابد باور کنید که دیگر اشغال فرهنگی و کلتوری به اوج خود رسیده نام کشور و زبان فارسی به مرور زمان از برگهای تاریخ نا بود میشود. ما زبانهای خارجی را در مکاتب و دانشگاه های خود به شکل یک زبان خارجی تدریس کرده میتوانیم و باید بکنیم؛ اما اگر تدریس تمام مضامین به زبان خارجی باشد، پس موجودیت این ملت و زبان بعضی ملیت ها چی میشود؟ این مقاومت، مجاهدت و قهرمانی ملت این مملکت که بخاطردفاع از خاک مقدس، فرهنگ و ناموس این ملت انجام یافته بود چی میشود؟ آن افغانستانی هایی که نام خود و سرزمین خود را با حروف زرین درج برگهای تاریخ کرده بودند چی میشود؟ آیا همچو یک کار و عمل حقارت و توهینی به مجاهدت و قهرمانی این ملت قهرمان نمیباشد؟ اشغال، اشغال است چی توسط آمریکا باشد و چی توسط روسها؟ اگر میباییست که ما یکی از جمله ممالک مستعمره میبودیم، روسها به مراتب نسبت به آمریکایی ها بهتر بود- این بدان معنا نیست که من طرفدار روسها باشم- آنها حد اقل به انسانهای غریب و نا توان و یا به عباره ای دیگر، به طبقه ای پایین جامعه خدمت کرده در صدد بلند بردن سطح زندگی آنها میگردیدند؛ آنها حد اقل کارهای محکم و پایداری را انجام میدادند. بطور مثال: قیر ریزی سرکهایی که در زمان روسها صورت گرفته بود، به مراتب بهتر از قیر ریزی کنونی بوده است. آن سرکها برعلاوه ای آنکه چندین سال پیش قیر ریزی شده بودند، اکنون نیز نشانی و مقاومت آنها تا حدی بجا است. اما سرکهایی که بعد از آمدن آمریکایی ها توسط هر کشور و شرکتی که قیر ریزی شده، عمرشان به حدی کوتاه میباشد که اغلبن بیشتر از یکسال را نمیگذارند، مثال بارز آن همانا سالنگ و راه آن میباشد و ده ها موارد دیگر.

اما مردم افغانستان صرف بخاطر اینکه کشور شان آزاد و مردم شان سرفراز و رنگ سرخ باشند، سالهای متمادی جنگیده نام و جهاد افغانستان را وِرد زبان انسانها گرداندند. حال که شما و امثال تان به اریکه ای قدرت نشسته اید، به جز از معامله و فروش وطن، خاک مقدس، فرهنگ، پشتبانی از نیروهای خارجی و گروه های هراس افگن، فساد اداری... چیز دیگری انجام نمیدهید و ندادید.  اکنون شما به حدی دست درازی میکنید که از راه های دیگر فرهنگ و هویت اصلی بعضی ساکنین این ملت را به یاد فراموشی ببرید. اما به یاد داشته باشید که به این هدف و مرام شوم خود هرگز دست نمی یابید. همچو یک کار تان به جز از افزونی نفرت موجوده علیه شما و هواداران تان چیز دیگری به شما به بار نمی آورد.

کرزی صاحب محترم!

به خدا باور داشته باشید که به زبان آوردن همچو جملات به یک رییس جمهور زیبنده نبوده و حتّا خلاف قانون و عملکرد ریاست جمهوری میباشد. زیرا یکی از جمله وظایف ریاست جمهور همانا محافظت فرهنگ و ارزشهای مملکت و ملیتهای موجود در کشور میباشد. بنا براین به صراحت گفته میتوانیم که این عمل شما یک نوع دیگرِ وطن و فرهنگ فروشی بوده و اگر قوه ای قضائیه ای کشور نیرومند و با صلاحیت باشد، شما را به میز محاکمه کشانده متهم به خیانت ملی- آنطوریکه جنرال دوستم را یکی از ارگانها کرده بود- کرده میتواند. متأسفم که تقریبن تمام کارمندان و اشخاص بلند پایه ای دولت از بلی گوهای شما بوده و هر چیزی که شما بگویید و انجام دهید، در نزد آنها حیثیت یک قانون الهی و پیامبری! را داشته و درحال جامه ای عمل برتن میکند.

اگر زبان انگلیسی در نزد شما اینقدر مهم و ارزنده است، من برایتان یک پیشنهاد دارم:

پیشنهاد من در این مورد چنین است:

 در قدم نسخت باید گفت که یاد گرفتن زبان خارجی خیلی ها مهم و با اهمیت میباشد، و باید که جوانان و قلم به دستان حد اقل یک زبان خارجی را یاد داشته باشند تا اینکه از فعالیتهای علمی  و حالت کشور های دیگر با خبر شوند؛ اما روشی را که شما دارید تعقیب میکنید ویا خواهان عملی شدن آن هستید کلن اشتباه و مغرضانه میباشد. پیشنهاد من اینست که: اگر شما و وزارت تحصیلات عالی کشور توانایی مادی و معنوی داشته باشید، در پایتخت کشور (کابل) یک دانشگاهِ بین اللملی تأسیس نموده و زبان تدریس آنرا نیز انگلیسی سازید که این خود یک نوع ابتکار و شهکاری میباشد. حتّا پیوند به این موضوع از ممالک اسلامی محصلین جهت فرا گرفتن تعلیم و تربیه رجوع نمایند که همچو یک عمل هم ارزش بین المللی میداشته باشد و هم سبب از بین رفتن و نابودی فرهنگ و به خصوص زبان فارسی نمیشود.

شاید باشند کسانیکه از همچو یک عمل ضد فرهنگی شما! متأثر شده پیشنهاد تانرا معقول و بجا شمارند، به نظر بنده اشخاص دارای چنین افکار نیز از پیامدهای همچو کار بی خبر بوده و آیندِه وخیم آنرا تخمین نکرده اند. دشمنی با یک زبان به بهانه ای این و آن و به عوض آن رشد دادن یک زبان خارجی چندان معقول نمیباشد. اگر باداران خارجی، شما را مجبور به همچو کار کرده باشند آنرا به صراحت گفته میتوانید، در غیر آن این خواب و پلان را از سر خود دور کرده لحظه یی در فکر ملت و کشور خود شده این وظیفه ای مقدس ریاست را که در اصل وظیفه ای حضرت آدم (علیه السلام) و دیگر پیامبران میباشد به شکل درست آن بجا آورید.

انشاءالله که آقای کرزی به اشتباه خود پی برده از این تصمیم خود بر گردد. زیرا موصوف اگر چنین یک تصمیم داشته باشد صد در صدد تطبیق میشود. زیرا کشور ما انتخابی و ریاست جمهوری نبوده؛ بل، زور گیری و دیکتاتوری میباشد...

سید مبین هاشمی

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید