WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   سلطان ماه ها                                                                 سید مبین "هاشمی"  

این ماه، ماهی است که کلام الهی، کتاب هدایت انسانها، قانون اساسی مسلمانان، هادی انسانها ... از طرف پروردگار عالمیان به بنده و پیامبر محبوبش حضرت محمد (صلی الله علیه و سلم) نازل گریده است. رمضان عبارت  ماهی میباشد که انسانها از گمراهی و تاریکی به سوی کامیابی و روشنایی قدم گذاشتند. کسیکه به شرف این ماه نایل میشود باید این نکته را به یاد داشته باشد که ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن عظیم الشأن و ماه پیامبری میباشد. تو ای بنده ای روزه دار! در این ماه باید خصوصیت حضرت محمد (صلی الله علیه و سلم) را به خود بگیری. این بدان معنا نیست تو یک پیامبر هستی! بلکه کارهایی را باید انجام دهی که پیامبر گرامی آنرا انجام میداد.

 معنی لغوی رمضان، سوزاندن میباشد. در این ماه پُر فیض انسان بعضی چیز ها را میسوزاند. شاید درحال پرسان کنید که انسان چی را میسوزاند؟ بلی، انسان خواهشات نفسانی خویش را میسوزاند. انسان به هر خواهش و طلب نفسش جواب مثبت نمیدهد و زمانیکه جواب مثتب نداد، نفسش ناراحت میشود که این خود به معنی سوختن نفس میباشد.

این ماه، ماهی است که شب قدر شبیکه تمام مسلمانان مشتاق احیای آن هستند و بودند، در آن موجود میباشد. بدون شک که به شکل درست و صحیح آن نمیتوان گفت که شب قدر فلان ویا فلان شب میباشد. زیرا تا حال کسی به اصل آن واقف نشده است. اما گمان اغلب بر این است که شب قدر در ده شب اخیر و خصوصن در شبهای تاق این ماه پُر فیض و برکت موجود میباشد. حال میخواهم در باره ای حکمتهای این ماه چند حرفی بزنم.

یک نگاه عمومی به حکمت ماه مبارک رمضان

بُعد عبادت: در ماه مبارک رمضان اکثر انسانها خصوصن در نمازهای تراویح و جمعه به مساجد  رو آورده مشغول عبادت میشوند. گرچه در اصلش باید در دیگر اوقات نیز به نمازهای جماعت دقت نمود، اما فضیلت ماه رمضان بیشتر میباشد. مساجدیکه بعضن با چند محاسن سفید نماز جماعت در آن ادا میشد در این ماه به حدی پُر میشود که جای قدم ماندن نیز در آن پیدا نخواهد شد. اما یک فرق دارد و آن اینکه در ماه پُرفیض رمضان به مساجد تنها محاسن سفیدان نی؛ بل، اطفال و جوانان نیز با شوق و علاقه ای خاص میروند.

دوست عزیز!

در ماه مبارک رمضان شاید با کسانی رو به رو شوی که در تمام عمرش تنها در این ماه به مسجد رو آورده باشد. خودت نیز با دیدن وی تعجب خواهد کردی! درحالیکه جای تعجب نیست؛ برعکس جای شکر و سپاس میباشد. حتاّ بعضی اشخاص در این ماه به عبادات شبانه پرداخته به درگاه رب العزة دعاء و تضرع میکنند.

بُعد اجتماعی: در ماه مبارک رمضان انسانها با آمدن به مساجد- گرچه دیگر اوقات نیز میروند اما در ماه مبارک رمضان بیشتر میروند- ، ادای نماز تراویح، دادن افطاری ها ... یکدیگر خود را زیاد تر دیده هم صحبت میشوند. حتاّ بعضی اشخاصیکه از یکدیگر شان رنجیده و خفه هستند شاید که در این ماه مبارک به سبب افطاری و یا کدام موضوع دیگر با هم آشتی شوند. در بعضی مساجد قوم مسجد، نزدیک افطار در مسجد گرد هم جمع شده با آوردن غذاها از منازل خود با هم افطاری میکنند. همچو یک عمل چی یک کار خوب و پسندیده یی! بلی، یکنوع دیگر افطاری نیز وجود دارد و آن اینکه انسانها در خانه های خود برای امام و حافظ مسجد، همسایه ها، دوستان و اقارب افطاری میدهند.

بُعد صحی: از اینکه در این ماه پُر فیض و پُر برکت شخص روزه دار در ساعت و اوقات معین غذا صرف میکند، صحتمند میشود. چونکه وقت صرف غذا معلوم است. آن هم یا سحری و یا افطاری! اما در زنده گی روز مره ای خویش به این پیمانه با نظم و با دسیپلین نیستیم؛ چونکه اکثر اوقات ساعت صرف طعام ما فرق میکند- شاید باشند کسانیکه در ساعات معین صرف غذا کنند اما آمار شان کم بُعد دیگر موضوع همانا پختن غذاهای متنوع و گوناگون میباشد. بطور مثال: بدن انسان در زنده گی روز مره از اینکه غذاهای تقریباً یکنواخت را نوش جان میکند، شاید خسته شده به غذاهای گوناگون دیگری نیاز پیدا کند و به سبب این ماه مبارک رمضان برای مسلمانان فُرصت آن میسر میگردد که با انواع و اقسام دیگر غذاها نیز معرفی شده آنرا نوش جان کنند. بخاطر وضاحت موضوع میخواهم در اینجا یک مثال ساده ای برایتان پیشکش کنم. غذاهای چون: بولانی، مُربا، نشلا، جلوی... از جمله غذاهایی به شمار میروند که در زنده گی روز مره ای خویش آنها را چندان استفاده نمیکنیم و حتاّ نشلا تنها مخصوص این ماه میباشد. به یاد داشته باشیم که غذاهای مختلف در قسمت تندرستی انسانها نقش بسزایی را بازی میکند.

بُعد اقتصادی: اقتصاد، یکی از جمله مواردی به شمار میرود که در قسمت نهضت و پیشرفت یک جامعه نقش بسزایی را بازی میکند. زمانیکه ماه مبارک رمضان فرا میرسد بعضی انسانها با دید کوتاهی به این فکر میشوند که گویا کار و بار و تجارت فلج میشود؛ در حالیکه وضعیت روزگار در ماه مبارک رمضان برعکس  آن میباشد. از نگاه اقتصادی کار و بار و تجارت انسانها بیشتر و خوبتر میشود. اکثر کسبه کاران کارهایی خوبی را انجام داده پول هنگفتی بدست می آورند. بطور مثال: بقال با فروختن مواد غذایی بیشتر، بزاز با فروختن تکه ای زیاد، خیاط با دوختن لباسهای زیاد، سلمان با اصلاح موها، کبابی با فرختن کباب زیاد- حین افطاری- نجار با ساختن در و دروازه های بیشتر... پول زیادی را بدست می آورند. خلاصه هیچ کسبه کاری نیست که کار و بار آن در این ماه مبارک خوب نباشد. پس دیگر چی میخواهیم! شاید که بعضی انسانها به موضوع از این بُعد بنگرند که گویا انسانها از اینکه از صبح تا شام چیزی به دهن نمیکنند شاید که کار و بار فلج شود. اما اصل موضوع چنین نیست. زیرا بعضن چنان میشود که انسانها بخاطر بدست آوردن احتیاجات و رفع مشکلات خویش بیشتر عجله کرده و خواهان آن نیستند که کار شان به تعویق بیافتد. بطور مثال: اگر به نزد خیاطی کالای خویش را نا وقت تر ببریم شاید که قبول نکند و اگر قبول کند هم پول زیادی طلب خواهد کرد؛ اگر به نزد نانوا وقت تر نرویم خوف آن وجود دارد که شب، هنگام افطاری بی نان خواهیم ماند.!

بُعد دیگر اقتصاد همانا دادن زکات و صدقه ای فطر میباشد. زکات در لغت پاکی و در اصطلاح پاک شدن مال را گویند. یعنی پاکی معنوی. چونکه انسان از اینکه زکات مال خود را میدهد مالش را شست و شوی معنوی میکند. اکثر تجارها و ثروتمندان ما زکات خویش را در ماه مبارک رمضان میدهند که این نیز مشکلات اقتصادی محتاجین را تا حدی رفع کرده و میکند. اما باید گفت که تمام ثروتمندان ما زکات مال خویش را به شکل درست و دقیق آن نمیدهند. حال پرسان خواهید کرد که کدام شخص باید زکات دهد؟ نظر به گفته ای علماء، شخصیکه بیشتر از 80 گرام طلا و یا پول آنرا دارد باید که زکات آنرا دهد. صدقه ای فطر نیز چنین میباشد.

خوش آمدی ای ماه پر فیض و پر برکت؛ ای ماِه طاعت و عبادت!

با آمدن تو اکثر مسلمانان موجود در روی زمین را یک لرزه و هیجان گرفت و همه در صدد بجا آوردن اوامر و عبادات الله متعال گردیدند.  جوانان نباید در قسمت گرفتن روزه ای این ماه تنبلی و کاهلی نمایند. امید که این ماه، همانطوریکه از نامش هویداست یک ماه امن و قراری گردیده در تمام نقاط جهان و به خصوص در افغانستان شاهد نا بسامانی ها و جگر خونی ها نگردیم.

در اخیر لازم میبینم که ماه مبارک همه ای شما سروران را تبریک گفته برای شما یک ماه رمضان مملو از صمیمت و خوبی ها آروز مینمایم.

برادر نیازمند دعای شما

سید مبین "هاشمی"

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید