WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   مود و استایل و عواقب آن                                                         سید مبین "هاشمی"  

افغانستان کشوریست که در صحفات مختلف تاریخ شاهد بسا تغیرات و نا بسامانی ها گردیده است. بطور مثال: تجدد گرایی زمان شاه امان الله خان و به تعقیب آن قیام علمای دین و نابودی پادشاهی غازی نامبرده؛ روی کار آمدن سیستم ریاست جمهوری به قیادت محمد داوود خان و به تعقیب آن کشته شدن موصوف؛ هجوم نیروهای روسی به تأسی آن آزادی زنان، بی حجابی و در اخیر سقوط رژیم کمونیستی؛ روی کار آمدن امارت طالبان و بندی شدن زنان در خانه، بسته شدن درهای مکاتب و... و در اخیر سقوط امارت طالبان و در نتیجه به قدرت رسیدن آقای کرزی به حیث رییس جهمور و به تأسی آن وِرد زبان شدن حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی، آزادی بیان و ..

آنطوریکه خود میدانید هر یک از دوایر بالا نتیجه ای خاص خود را به بار آوردند. اما سوال اینجاست که آزادی کنونی ویا به عباره ای دیگر واژه ای دموکراسی چی پیامد ها را به بار می آورد؟

یکی از جمله مسایلی که پاسخ دهنده ای پرسش بالا همانا مسئله ای مود و فیشن میباشد. انسانهای این سرزمین از اینکه در سه دهه ای اخیر حالات خیلی ها بدی را پشت سر گذاشتند، با روی کار آمدن آزادی با بعضی مشکلات مواجه گردیدند. مود و استایل بارزترین مثال آن میباشد. در شرایط کنونی اکثر جوانان اعم از طبقه ای ذکور و اعم از طبقه ای إناث مفتون فیشن و استایل هستند. بخاطر به وضاحت رساندن موضوع باید گفت که صلیقه و پاکی کار دیگری بوده؛ مود و فیشن چیز دیگری میباشد. کسانیکه با استایل و فیشن خود را یک شخص و جوان با صلیقه می تراشند ویا حساب میکنند، دارند یک راه غلط را پیش گرفته اند. در حالیکه این دو واژه از همدیگر خلی ها متفاوت اند. از اینکه خود در باره ای صلیقه و نظافت معلومات دارید، میخواهم در باره ای فیشن و عواقب ناگوار آن چیزی بگویم.

آنانیکه مصروف مود و فیشن میباشند، اکثرن با مشکلات اقتصادی رو به رو میشوند. چون شرایط و وضع اقتصادی کشور ما به حدی نرسیده است که یک جوان همه روزه موهای خود را رنگ و روغن کند ویا انواع و اقسام فیشن های دیگر را در بدن خود ظاهر سازد. بطور مثال: از اینکه افغانستان یکی از جمله ممالک سنتی و عقب مانده به شمار میرود عاید و درآمد ماهوار یک خانواده بطور میانگین پنج ویا ده هزار میباشد. سطح زندگی در کشور و به خصوص در شهرهای بزرگ خیلی ها بلند بوده که پول نامبرده شاید که مصرف یک ماهه ای یک خانوادِه پنج نفری باشد؛ چه رسد به آنکه پسر ویا دختر خانوادِه مذکور صورت خود را با انواع و اقسام لوازم آرایش نموده قد اندام نماید! از سوی دیگر همچو یک عمل از اینکه از جمله ضروریات خانواده به شمار نمی رود، اسراف شمرده شده که از نگاه دین مقدس اسلام اسراف حرام بوده و میباشد. چون الله متعال در کلام ربانیش چنین میفرمایند: بدون شک که الله متعال اسراف کنندگان را دوست ندارد.

اگر موضوع را از بُعد اجتماعی ارزیای کنیم، به صراحت و وضاحت گفته میتوانیم کسانیکه توانایی همچو یک کار را دارند نه از نگاه اقتصادی و نه از نگاه اجتماعی با کدام مشکلی رو به رو میشوند؛ اما در مقابل اقتصاد اکثر خانواده ها خیلی ها پایین نموده و استایل جوانان توانمند سبب هم چشمی جوانان ضعیف و ناتوان گردیده و آنها را نیز به انجام این کار مجبور میسازند.

پس جوانانیکه والدین شان پول یک لقمه نان آنها را با متقبل شدن هزاران مشکل دریافت میکنند، چگونه میتوانند که مصرف اضافی آنها را فراهم سازند؟! در صورتیکه والدین و بزرگان خانواده نیازمندی های آنها را فراهم ساخته نتوانست، جوان خود مجبور میشود که جهت فراهم ساختن پول و سامان مورد نیاز خویش به بعضی کار ها دست زنند. اگر جوان مذکور توانایی انجام کدام کار و عملی را داشت خوب؛ نه اگر قادر به انجام کسب و کاری نبود، مجبور دست به کارهای غیر اخلاقی زند. همین است که امروز اکثر دکانداران سخن از بی ستری و بی حجابی دختر جوانان زده و میگویند که "اکثر دختران افغانستان به مرض کارهای غیر اخلاقی مبتلا هستند" به نظر بنده آنها حق بر جانب هستند، چون زمانیکه یک دختر جوان بی بضاعتی درخواست سامان مورد نیاز خویش از دکانداری شود مجبور است که یا پول آنرا دهد ویا در مقابل آن ناموس خویش را به خدمت دکاندار قرار دهد. و ده ها موارد دیگر.

در نتیجه گفته میتوانیم که هم چشمی ها، مود و استایل های بی جا کدام معنی نداشته هر کس باید پای خود را به قدر توشک خود دراز کند؛ در غیر آن پای آن لُچ میماند. یکی از جمله راه های حل این مشکلات همانا بلند بردن سطح آگاهی مردم و از بین بردن هم چشمی و رقابت ها نا سالم میباشد.

انشاءالله که جوانان مبتلا به همچو یک بیماری آینده و ناموس خویش را اصل کار و موضوع قرار داده از همچو. یک عمل شان که سبب تباهی خود و آینده ای شان میگردد، دست کشند...

سید مبین هاشمی

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید