WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   امید تازِه مردم آقچه                                                            سید مبین "هاشمی"  

گویند که معارف ویا به عبارت دیگر، آموزش و پرورش رکن اساسی و مهم یک کشور و سر زمین را تشکیل میدهد؛ در سرزمینی که دانش و اهل آن قدر و عزت نداشته باشد و کسی به آنها ارج نگذارد آن ملت و سرزمین از جمله عقب مانده ترین ممالک جهان به شمار میرود. همین است که دولتمردان ممالک و شهر های پیشرفته همیش در صدد فراگرفتن آموزش و بلند بردن سطح دانایی و توانمندی مردم خویش میباشند. متآُسفانه که طی چند دهه ای اخیر به سببهای مختلفی چون: جنگ، ناامنی، فقر و غیره توجه چشم گیری در قسمت معارف افغانستان نگردیده است. طی چند ماه اخیر مسئله ای تعینی و تبدیلی مدیران  مکاتب لیسه های آقچه وِرد زبان بسیاری از اشخاص گردیده بود. تقریبن تمام مردم و به خصوص اهل معارف منتظر این تعینی و مقرری ها بودند. بالآخره هفته ای گذشته مدیران پنج لیسه به کرسی های مدیریت تکیه زدند. این بدان معناست که از جمله 7 مدیر نامزد و برنده در امتحانات رقابتی مدیریت ها سرنوشت دو تن آنها هنوز هم معلوم نیست. شایعاتی وجود دارد بخاطر اینکه منظوری دو لیسه یی که دو شخص دیگر در آنجا به حیث سرپرست ویا مدیر تعین میگردند،تا به حال به ریاست معارف ولایت جوزجان مواصلت نورزیده و بنا بر همچو یک سبب تعینی دو تن از مدیر صاحبان هنوز پا در هوا میباشد.

شاید همه به یاد داشته باشید، زمانیکه نتایج نهایی امتحان رقابتی و اشخاص برنده معلوم گردید اشخاص شامل در امتحان به دو گروه تقسیم گردیده یک گروه از مشروعیت و شفافیت امتحان سخن میزد و اشخاص شامل در گروه دیگر امتحان گرفته شده در ولایت جوزجان را مورد انتقاد قرار داده در باره ای شفافیت امتحان ابراز نگرانی میکردند. به قول معترضین انتقاد و اعتراض آنها  اکثرن راجع به محل گرفت امتحان، دخالت بعضی مقام های بلند پایه ای دولتی مقام ولایت در قسمت گرفتن امتحان، بی ربط بودن بعضی سوالات، مطرح شدن مسئله ای قوم و ملیت ...میباشد. اینکه آیا اعتراض و انتقاد آنها معقول و قابل قبول است یا نه؟ موردی میباشد که داوری آن چنانی که بعضی ها فکر میکنند آسان و ساده نبوده و نمیباشد. اما یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه احتمالن حین گرفتن امتحان بر علاوه ای مورد بر رسی قرار دادن دانش، سویه و آگاهی مسایلی چون: سن و سال، تجربه ای کاری، ترکیب قومی ... نیز نقش خود را بازی کرده است. به هر حال بنده با دادن معلومات بالا داوری را به وجدان درست و سالم شما گذاشته راجع  به نگرانی های خویش میخواهم معلوماتی چند به حضور تان پیشکش نمایم:

آنطوریکه همه میدانیم تغیری و تبدیلی در کارها و کرسی های دولتی یک عمل خیلی ها نورمال و مروج بوده و در هیچ نقطه ای جهان هیچ شخصی تا آخرین لحظات عمر خویش در یک چوکی دولتی کار نکرده است. اما اصل پرسش اینجاست که دولتمردان افغانستان حین سبکدوش نمودن یک مامور، مدیر، آمر، ولسوال، والی... کدام مشخصات را در نظر میگیرد؟ آیا حین تبدیلی لیاقت، توانایی، سن و سال، تجربه، مردم داری، مدیریت خوب، اخلاق نیکو ... نقش مرکزی را بازی میکند ویا اینکه مسایلی چون: قوم، ملیت، حزب، گروه، واسطه، رشوت، خواهش و اعتراض چند تن از محاسن سفیدان  و خواست جناب خود شخص با صلاحیت از اهمیت ویژه یی بر خوردار است؟ پرسشهای بالا و امثال آن از جمله مسایلی میباشد که اکثرن ذهن ما و شما را مشغول ساخته و اکثر ی را وادار به این ساخته است که بگویند حین تعینی و تبدیلی یا پول داشته باشیم و یا زور!؟ این بدان معنا نیست که تمام اشخاص موجود در چوکی های دولتی به واسطه ای زر و زور خویش به این مقام  آمده اند؛بل، در بین کارمندان دولت اشخاصی هم وجود دارند که نه زر دارند و نه زور! باید اعتراف کرد که همچو اشخاص یا در چوکی های پایین دولتی قرار دارند و یا هم از صلاحیت های خوبی برخوردار نمیباشند. با وجود این همه مشکلات ممکن آمرین تازه ای لیسه ها  به اساس لیاقت و شایستگی های خویش به این کرسی ها راه یافته باشند.  

بلی، این اولین باری است که در ولسوالی آقچه چوکی مدیریت های لیسه ای این ولسوالی به رقابت آزاد گذاشته شده و اشخاص واجد شرایط به این پروسه شامل گردیده اند. بنا بر همچو یک سبب اهالی ولسوالی آقچه خواهان یک تغیرات جدی در کار و   آموزش و پرورش دانش آموزان این ولسوالی میباشند. پرسشهایی که ذهن مرا مشغول ساخته عبارتند از:  درحالیکه مقام ریاست معارف جوزجان  با رعایت پروسه ای رقابتی دست به همچو عملی زده اند ، آیا بدیل مدیر صاحبان اسبق در قسمت بهبودی وضعیت معارف در آقچه ابتکاراتی کرده میتوانند یا خیر؟ احیانن مشکلی در مدیریت مکاتب مدیریت معارف ولسوالی آقچه موجود باشد، آیا سبب آن نبودن  مدیریت درست  بوده یا چطور؟  آیا آمرین تازه مشکلات موجود در مکاتب را حل کرده میتوانند یا خیر؟ پرسشهای بالا و امثال آن مسایلی میباشد که داوری پیش از پیش در باره ای آن چندان معقول نبوده و نتایج آنرا زمان برای ما نشان خواهد داد.

 به امید اینکه وضعیت کنونی معارف آقچه پیشرفت کند...

سید مبین هاشمی 

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید