WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   چرا متوجه سخنان و حرکات خویش نمی شویم!؟                              سید مبین "هاشمی"  

اخلاق و سلوک به حالت و عملی گفته میشود که یک شخص حین مقابله با  شخص دیگر از خود نشان میدهد. از اینجا چنین نتیجه گیری میشود که حال و حرکات ما بیانگر اخلاق و شخصیت ما میباشد. اگر موضوع را از نگاه دین مقدس اسلام در نظر بگیریم به صراحت گفته میتوانیم که هدف دین مبین اسلام و پیامبر گرامی (صلی الله علیه و سلم) همانا ساختن یک شخص با اخلاق و نیکو میباشد. زیرا شخص خود حضرت محمد مصطفا (صلی الله علیه وسلم) یک شخص با اخلاق و نیکو بوده و حتّا در کلام الا هی از شخصیت نیکوی وی بحث گردیده است.  بر علاوه ای آن خود حضرت محمد (صلی الله علیه و سلم) در یک حدیث شریف شان میفرمایند که “پروردگارم مرا پرورش داد و پرورش مرا نیکو نمود“ و ده ها موارد دیگر. از اینکه ما خود را مسلمان و امت حضرت محمد مصطفا (صلی الله علیه وسلم) میشماریم، مبجبور هستیم که اخلاق و  رفتار خود را نیکو و حمیده سازیم، در غیر آن نه پروردگار عالمیان از ما خوشنود میشود و نه پیامبر گرامی اش. 

متآسفانه باید گفت که بعضی از اشخاص چه از طبقه ای با سواد، چی از طبقه ای بی سواد، چه کسبه کار، چه کارمند، چه عالم و چه استاد متوجه حرکات و سخنان شان نیستند. زیرا زمانیکه در نزد دکانداری جهت خریداری جنسی برویم بعضی دکانداران همرای ما رویه ای نیکو و خوش نمیکنند؛ اگر با راننده یی حرف بزنیم با ما چنان سخن میزند که گویا کسی موصوف را مجبور به این ساخته است که وی با ما سخن زند؛ اگر در نزد شکسته بندی میرویم ما را مثل نوکر خود دیده و آنگونه با ما رویه میکند؛ اگر جهت اشتراک در محافل خوشی راهی سالون عروسی شویم،  شخصی پیدا میشود که حین سخنرانی از موضوع بیرون شده بعضی اشخاص  را به  بی حیثیتی متهم میکند و حتآ زمانیکه جهت ادای نماز به مساجد رو می آوریم عالمی پیدا میشود که ما را به موجودات گوناگون تشبیه دهد و یا الفاظی را به زبان می آورد که اصلن شایسته ای یک مسلمان و انسان نمیباشد.  چه رسد به اینکه موصوف یک عالم دین باشد! این بدان معناست که عالم مذکور به کرسی یی ایستاده است که چهارده صد سال پیش پیامبر گرامی اسلام به آن کرسی نشسته با ایراد سخنان عالمانه و با رفتار نیکو انسانها را به راه اسلام و راه کامیابی دعوت مینمود. اگر زندگی پُر فیض و برکت حضرت محمد (صلی الله علیه و سلم) را بخوانیم خواهیم دید که آن شخص بزرگوار سر تاسر یک انسان دانا، ورزیده، حلیم، مهربان، دارای اخلاق حمیده بوده و هیچگاه با هیچ فردی با لحن تند و خشونت آمیز رفتار نکرده و حتّا سخنان مزخرف و الفاظ خراب را به زبان نیاورده است.

اما بعضی علمای دین کنونی که خود را وارث آن پیامبر محبوب میشمارند به حدی رسیده اند که به شخصیت، حیثیت، ننگ و ناموس انسانها از طریق منبر ها و  مساجد توهین و حقارت میکنند و هیچ فردی هم آنها را متوجه اعمال شان نمیگرداند. این وظیفه ای هر فرد مؤمن و مسلمان است که عیب و نقصان برادر مسلمان خویش را برایش گفته در قسمت بهبودی اخلاق و رفتار وی موصوف را همکاری نماید. بنده با وجود اینکه به تمام علمای کرام و انسانها احترام و ارجی قایل هستم خواهش میکنم که از این بعد متوجه سخنان خویش شده در قسمت نشر دین مبین اسلامی و الگو شدن در نزد دیگر امتها و انسانهای منسوب به ادیان دیگر توجه خاصی نماییم.

با احترام: سید مبین هاشمی

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید