WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

  سلطان ماه ها و مسؤولیت های ما                                         سید مبین "هاشمی"  

سلطان ماه ها و مسؤولیت های ما

ماه مبارک رمضان عبارت از ماه برکت، فیض، رحمت، رزق، فراوانی، ماه نزول قرآن شریف، ماه رسالت پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و ماه عفو گناهان می باشد. خصوصن روزه ای ماه مبارک رمضان بالای شخص مسلمان عاقل و بالغ فرض بوده و باید تمام مسلمانان –بعضی حالات بیماری و سفر مستثنا- در طول یکماه دهن به روزه باشند. من در این نوشته ای خود از فرضیت و فواید روزه بحث نمیکنم؛ موضوعی را که من در این نوشته با شما در میان میگذارم همانا بُعد اجتماعی و اخلاقی ماه مبارک رمضان می باشد.

خوب به یاد دارم حدود 7 سال پیش زمانیکه من در وطن بودم ماه مبارک رمضان یک جوش و خروش خاصی داشت و تمام انسانها با آمدن این ماه پُر فیض یک  حالت روحی دیگر را به خود میگرفتند. منازل پاک، مساجد پر، کار دکانداران خوب، انسانها همه دهن به روزه، هوتل و اماکن غذا خوری همه بسته، در روی سرک و جاده کسی چیزی فروخته نمیتوانست، حتا اکثر اطفال از اشتیاق روزه میگرفتند، کسانیکه در این ماه بدون کدام سبب و دلیل قانع ترک روزه میکرد از طرف بزرگان مورد سرزنش قرار میگرفت...وغیره.  اما سال گذشته دیدم که اکنون این کشور و شهر، سرزمین و شهری که من چند سال پیش ترک کرده بودم نیست، انسانها و به خصوص قشر جوان خیلی تغیر کرده، ماه مبارک رمضان به آن شکلی که میباییست تجلیل گردد، تجلیل نمیگردد، بعضی هوتل ها و اماکن غذا خوری باز، در لب سرک و جاده ها بولانی فروشان قطار و بولانی میپزند و بفروش میرسانند، بعضی جوانان با قامت  بلند ورسای خود که می باییست روزه گرفته بندگی در مقابل پروردگار را ادا کند، بدون شرم غذا میخوردند و حتا بعضی ها در ملای عام! بزرگان سابق، اکنون مثل گذشته نیستند؛ نه نصیحت میکنند و نه به امور کسی مداخله! شاید که جوانان مخالف مداخله ای آنها باشد! اما نمیدانم که ما در ظرف 5 ویا 10 سال چرا به این حالت رسیدیم، گناه ما چیست؟ این شهر چرا شهر ده سال پیش نیست و انسانها چرا صمیمی و صادق نیستند.

به هر حال، میخواهم بگویم که جهت بزرگداشت، بدرقه و سپری نمودن ماه مبارک رمضان به شکل درست و شاید و باید آن سه گروه ذیل مسؤولیت دارند:

اول، حکومت و به خصوص وزارت حج و اوقاف و اطلاعات کلتور و فرهنگ: وزارت حج و اوقاف جهت شفافیت ماه مبارک رمضان قانونی را باید تصویب کند که نظر به آن قانون هیچ شخص جوانی که توانایی گرفتن روزه را دارد، ترک روزه کرده نمیتواند و در صورت دستگیری باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و حتا به رسانه ها نمایش داده شود. وزارت اطلاعات کلتور و فرهنگب باید به تمام رسانه های سمعی و تصویری اطلاع دهد که در طول این ماه پُر فیض حق نشر برنامه ای غیر اخلاقی و برنامه هایی که ذهن جوانان را مشوش میسازد، را ندارد.  همچنان سریالهایی که محتوا و لباس آن مغایر اخلاق اسلامی است، باید ممنوع قرار داده شود.  همچنان هوتل ها و اماکن غذا خوری باید قفل گردد. مخالفین و متجاوزین قانون باید به اشد مجازات جزا داده شود.

دوم، علمای دین: تمام علمای دین مجبور و مسؤول اند که در اوقات مناسب با لحن و الفاظ مناسب از فضیلت این ماه و روزه بحث نموده جوانان را به گرفتن روزه تشویق نمایند. تکرار میکنم که حین تبلیغ خطابت و به خصوص لحن خیلی ها مهم است.

سوم انسانها: ما انسانها که همه با هم در یک جامعه و اجتماع زندگی میکنیم، جهت پاکی جامعه و نام نیکی آن همه مسؤولیت داریم، که یکی از این مسؤولیت ها همانا هوشدار دادن اشخاص روزه خوار می باشد. زمانیکه دیدیم در ماه رمضان شخصی غذا میخورد، باید در قدم اول موصوف را با خبر و اگر نشد از اطراف خود دور سازیم.

اگر سه فکتور بالا وظایف خویش را به شکل درست آن بجا آوردند، در آنصورت گفته میتوانیم که ما یک ماه پُر فیض و پُر برکت خوبی را پشت سر گذاشتندایم. وگر نه، آمار روزه خوران به مرور زمان بیشتر گردیده و بالآخره جامعه به تباهی میرود.

در اینجا بعضی ها شاید اعتراض کنند که روزه عبارت از عبادتی می باشد که بین بنده و پروردگار قرار دارد، هیچ فرد و شخصی حق ندارد که برای من چیزی بگوید... باید در جواب به همچو اشخاص گفت درست است که روزه عبارت از سری می باشد که بین تو و پروردگارت قرار دارد، اما به یاد داشته باش که عبادات تنها یک بُعد ندارد؛ بل، بُعد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. اینکه تو روزه نمیگیری حسابش را به پروردگارت میدهی، اما اینکه تو در ملای عام رفته غذا میخوری در اصل جوانا ن دیگر را به این کار تشویق میکنی! که تو همچو یک حق را نداری. برو غذایت را در خانه ات بخور و جامعه ای اسلامی را خراب و فاسد نساز!

به امید اینکه این موضوع به اطلاع مسُؤولین رسد و آنگونه عمل نمایند.

سید مبین هاشمی

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید