WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   نقش ملیت در انتخابات افغانستان                                    سید مبین "هاشمی"  

      در طول این چند سال اخیر یکی از جمله مواردی که سر زبان ها قرار گرفته است، همانا انتخابات 2014 و آیندِه افغانستان میباشد. نه تنها سیاسیون، دولتمردان و سیاستمداران خارجی؛ بل، اکثر انسانها و به خصوص جوانان همه در فکر این موضوع بوده روز و شب خود را مصروف این کار ساخته اند. در اینجا دو موضوع اساسی ذیل وجود دارد:

اول اینکه بعد از به پایان رسیدن حکومت آقای کرزی کدام شخص به اریکه ای قدرت خواهد نشست؟

موضوع دوم همانا مسئله ای خروج نیروهای بیگانه و به تعقیب آن وضعیت امنیتی کشور.

         اگر یکبار نگاهی به هویت و شخصیت اشخاص گماشته شده به کرسی ریاست جمهوری باندازیم، خواهیم دید که در این کرسی اکثرن پشتو زبانها نشسته و حاکمیت کرده اند. بطور مثال: اولین رییس جمهور افغانستان داوود خان، ببرک، کارمل، داکتر نجیب، کرزی... در انتخابات آینده نیز احتمال آن وجود دارد که پالیسی به همین منوال ادامه پیدا کند. انجام همچو یک کار دلایل گوناگونی دارد که اینک چندی آنرا با شما در میان میگذارم: 

       اول اینکه از ابتدای تآسیس کشوری زیر نام افغانستان توسط احمد شاه بابا (درانی) قدرت سیاسی و کرسی های کلیدی به دست پشتونها بوده و از این جهت آنها توانسته اند اشخاص لایق و توانا تربیه کنند که آنها نیز در آینده به چنین منصبی راه یابند. دوم اینکه نفوس پشتونها در این کشور بیشتر است. چون تقریبن در حدود 35 % نفوس این کشور را پشتو زبانها تشکیل داده اند. شاید که بعضی ها بنا بر مغرضات شخصی خویش این موضوع را نپذیرند، علر رغم آن این یک حقیقت است. بنا بر همچو یک سبب هرگاه پشتونها در انتخابات با مخالفت جدی رو به رو شوند، آنها با بدست آوردن و از خود کردن یکی از جمله ملیت های مسکون در افغانستان اکثریت (بیشتر از 50 %) را تشکیل داده در صدر جدول انتخاباتی قرار میگیرند؛ چنانکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آقای کرزی چنین کرده بود. نکته ای سوم قوی بودن درایت و فراصت سیاستمداران پشتونها. زیرا اکثر آنها توانایی آنرا دارند که با وعده های چیز و ناچیز دل بعضی سیاستمداران طرف مقابل را بدست آورده  سبب افزونی رای خویش گردند. چهارم اتفاق و اتحاد بودن آنها؛ و مسئله ای اخیر حمایت بعضی خارجی ها از آنها. 

                  موارد بالا و امثال آنها از جمله مسایلی به شمار میرود که همه در قسمت انتخاب شدن یک شخص پشتو زبان به حیث رییس جمهور در افغانستان نقش مهمی را بازی کرده و خواهد کرد. اما اصل پرسش اینجاست که در انتخابات بعدی چی شخصی حکومت را بدست خواهد گرفت؟ اکثر انسانها را باور به آن است که قیوم کرزی ویا اشرف غنی احمد زی به کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد. اما به نظر بنده عملی شدن همچو یک کار چندان ممکن نیست. اول اینکه قیوم کرزی بر علاوِه آنکه برادر حامد کرزی میباشد، مثل حامد کرزی ویا یکی از جمله سیاستمداران کنونی چندان شهرت ملی و بین المللی ندارد. دوم اینکه خود وی نیز سیاستمدار نبوده و توانایی پیش بردن همچو یک وظیفه را در خود نخواهد دید. نکته ای سوم همانا جا گرفتن بضی اخبار در رسانه ها راجع به شخصیت وی... اشرف غنی احمد زی نیز مشکلات خود را دارد.  

       به نظر بنده اگر زلمی خلیلزاد به شکلی از اشکال خود را کاندید کند، امکان آن وجود دارد که موصوف در انتخابات برنده شود. حتا انتخاب دو بارِه اوباما به حیث رییس جمهور در آمریکا، در قسمت عملی شدن این موضوع نقش مهمی را بازی کند.خلاصه اینکه رییس جمهور آیندِه ما به گمان اغلب یکی از جمله نزدیکان آقای کرزی و تیم کاری اش خواهد بود.                                                

باید خاطر نشان کرد که برای ما آن چیزی که مهم است، همانا خدمت و کار شخص گماشته شده میباشد، نه نام و ملیت آن.

به امید اینکه حق به حقدار داده شود...     

سید مبین هاشمی    

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید