WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   تیلفون و عواقب نا گوار آن!                                   سید مبین "هاشمی"  

 

تیلفون و عواقب نا گوار آن!

              بعد از شکست طالبان و روی کار آمدن حکومت کنونی بدون شک که کشور ما شاهد حالات و حوادث گوناگون گردید. در بسیاری عرصه ها پیشرفتهای چشم گیری صورت گرفت. بطور مثال: آباد شدن بلند منزل ها، سرک ها، پیشرفت تکنالوژی و غیره. همچو پیشرفتها و امثال آن بر علاوه ای آنکه جهات مثبت دارد؛ طرف منفی نیز دارد. به خصوص استفاده از تیلفون و انترنت، اکثر اوقات تآثیر منفی بالای جوانان میگذارد. چونکه در افغانستان تقریبن در هر خانواده بیشتر از دو سیت تیلفون موجود بوده و مورد استفاده قرار میگیر؛ در حالیکه اقتصاد اکثر ما و شما برداشت و تمویل یک سیت تیلفون و مصرف کارت آنرا ندارد. اصل سوال اینجاست که خانواده ها و یا کسانی که تیلفون استفاده میکنند، مصرف آنرا از کجا و به چی شکل فراهم میسازند؟ عاید ماهانه ای اکثر ما افغانستانی ها چند است؟ یک خانواده ای که بیشتر از پنج نفر نانخور دارد، آیا توانایی آنرا دارد که مصرف حد اقل دو سیت مبایل را فراهم کند؟ و مهمتر از همه آیا حتمی است که یک طفل کوچک ما نیز دارای تیلفون باشد، در حالیکه به وی ضرورتی ندارد و یا طریق استفاده ای آنرا نمیداند؟

           پرسشهای بالا و امثال آن از جمله مسایلی میباشد که پاسخ آنها خیلی ها مهم بوده و میباشد. بدون شک که بنده مخالف استفاده از تکنالوژی نبوده و نمیباشد، هدفم تزریق استفاده و فرهنگ تکنالوژی میباشد. طبعن اگر توانایی خرید و فراهم ساختن کارت مبایل را داشته باشیم، بنا بر ضرورت هر فرد از جامعه میتواند آنرا استفاده کند؛ چونکه این یک مسلم هر شخص بوده و میباشد. متآسفانه باید گفت که در افغانستان در شرایط کنونی اکثر جوانان از تیلفون استفادِه خراب نموده با سرنوشت خویش بازی میکنند. چونکه علر رغم آنکه وضعیت اقتصادی اکثر ما افغانستانی ها خیلی ها خراب و درد آور بوده، اکثر ما دارای یک ویا بیشتر از یک سیت تیلفون میباشیم!  اما بدانیم که ما چرا تیلفون استفاده میکنیم ویا به عبارت دیگر هدف از ایجاد تیلفون چی بوده است؟ آنطوریکه خود نیز میدانید، هدف از ایجاد تیلفون و دیگر سامان آلات تکنالوژی همانا برقرار نمودن ارتباط بین انسانها و حل مشکلات بوده و همچنان انجام کارهای زیاد در وقت کم میباشد. اما اکثر جوانان به بُعد مود و استایل موضوع نگرسته و آنگونه عمل میکنند. یعنی بعضی ها حین خریداری تیلفون به کمره، حافظه کارت، انترنت و بعضی مشخات دیگر آن مینگرند؛ درحالیکه اصل کار چنین نیست.

          آن چیزی که ما را به گرفتن تیلفو سوق میدهد، همانا پایین بودن نرخ مبایل و سیم کارت میباشد. در شرایط کنونی یک جوان میتواند با 1000 افغانی یک سیت مبایل و با 50 افغانی یک سیم کارت- آن هم دارای 100 افغانی کریدت- خریداری کند. در حالیکه 7 ویا 8 سال پیش از امروز قیمت یک سیت مبایل بیشتر از 10000 و قیمت یک سیم کارت نیز در حدود چند هزار افغانی بود. آیا با خود فکر کرده ایم، که چرا قیمت سیت مبایل و سیم کارت ارزان است؟ اگر در این باره فکر کرده باشیم، آیا در باره ای عواقب ناگورا آن فکر کردیم!؟ شاید که اکثر ما و شما بدون غور و فکر راجع به همچو موارد داریم مبایل استفاده میکینیم. اینک جای آن رسیده است که در باره ای عواقب آن چند حرفی بزنیم:

-پایان بودن نرخ مبایل و سیم کارت سبب اسراف در بین انسانها میشود. زیرا به مرور زمان و با روی کار آمدن مادل های تازِه سیت اکثر جوانان در صدد تبدیلی گوشی سابق خویش میشوند.

-از اینکه سیم کارت ارزان است، استفاده جو ها و اشخاص مضر با خریدن یک سیم کارت فُرصت تهدید اشخاص صاحب رسوخ و ثروتمندان را دریافت میکنند. این بدان معناست که در افغانستان ارزش انسان 50 افغانی بوده است.!

-اکثر جوانان از صبح تا شام و از شب تا دم صبح با دوستان مشروع و نا مشروع شان صحبت و یا پیام بازی میکنند.

-جوانان از همین طریق دوستان نا مشروع پیدا میکنند

استفادِه غلط از تیلفون سبب بروز فساد اخلاقی در بین جوانان میگردد.

-ندانستن فرهنگ استفاده از تیلفون سبب فرار دختر جوانان از منزل میگردد. یعنی دختر جوان با پسری از طریق تیلفون ارتباط بر قرار نموده از خانه فرار میکند.

-دختر ویا پسر وانانی که توانایی خریداری آنرا ندارند، با فروختن ناموس خویش از آن نعمت مستفید میشوند!

-بعضی ها از طریق تیلفون سبب آزار و اذیت دیگران میشوند.

اگر قیمت یک سیت تیلفون حد اقل 15000 افغانی و قیمت یک سیم کارت 5000 افغانی میبود، باور به خدا کنید که اکثر ما و شما از مشکلات بالا و امثال آن در امان میبودیم. متآسفانه که چنین نیست. باید یاد آور شد که بنده به هیچ وجه و شرایط مخالف استفاده از تکنالوژی نیستم، آن موردی که من مخالف آن هستم همانا ندانستن فرهنگ استفاده از تکنالوژی و سامان آلات آن میباشد. بدون شک که جهان، جهان ارتباطات بوده و باید که ما از تکنالوژی استفاده کنیم، و گرنه پیشرفت و توسعه ای کشور نا ممکن میباشد.

به امید اینکه جوانان فرهنگ استفاده از تیلفون را دانسته آنگونه عمل کنند..

سید مبین هاشمی

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید