WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

   2014 روز رستاخیز افغانستانی ها!                       سید مبین "هاشمی"  

 

2014 روز رستاخیز افغانستانی ها!

     افغانستان یکی از جمله ممالکی به شمار میرود که در صفحات مختلف تاریخ شاهد حوادث و ناهنجاری های گوناگون گردیده و  هر یک از این نا بسامانی ها خاطرات تلخی در ذهن ملت این سر زمین مانده استٻ بطور مثال: جنگ های افغان-انگلیس، جنگ روس-افغان، جنگ های داخلی، به روی صحنه آمدن طالبان، دخول آمریکا و به تأسی آن ناتو و دیگر کشور ها... همه خاطرات خو و بدی را به این مردم به ارمغان داده است. اما مسئله یی که امروز اکثر شهروندان افغانستان و به خصوص سرمایه داران، قدرتمندان و دولتمردان را نگران ساخته است، همانا بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و به تأ سی آن تسلیمی امنیت کشور به نیروهای نظامی افغانستان و یا به عبارت دیگر سال 2014! میباشد. نزد هر کسی بنشینید، با هرشخصی صحبت کنید، همرای هر تکسی رانی سفر کنید، سخن هر سیاستمدار را گوش کنید، صحفه ای هر کتاب و روزنامه را بخوانید، به صحفه ای انترنیتی آژانس های خبری نگاهی اندازید، مطالب درج شده در صحفات گروه های اجتماعی و... را مطالعه کنید، خواهید که اکثر آنها راجع به بیرون شدن  نیروهای خارجی ویا به عبارت دیگر موضوع سال 2014 میلادی و عواقب آن میباشد.

     پرسش اینجاست که مردم ما چرا از آمدن سال 2014 در هراس اند؟ چرا به عواقب آن از بُعد منفی مینگرند؟ چرا کسی سرمایه گذاری نمیکند؟ چرا هر کس در فکر بیرون شدن از افغاستان است؟  تا به کی به نیروهای بیگانه تکیه کرد؟ و بالآخره چرا به سال 2014 میلادی و سالهای بعد آن به گونه ای قیامت چشم انداخت!؟

     حال اگر پرسشهای بالا و امثال آنرا در نظر گرفته در صدد دریافت سببها و سال 2014 میلادی شویم، گفته میتوانیم که این همه ترس و هراس و نا امیدی اکثرن از طرف دشمنان خاک، ناموس و فرهنگ این مردم به اذهان انسانها تزریق میشود. چونکه نیروهای خارجی و به خصوص کسانی که در این کشور سرمایه گذاری های بی حد و اندازِه نظامی کرده اند خواهان بیرون شدن از این کشور نبوده و با انداختن همچو شایعات موجود بودن خویش در این کشور را به شکل یک امر مهم و ضروری نشان داده دیگران را به خود وابسته میکنند. درحالیکه اصل موضو چنین نیست.متآسفانه که انسانها نیز با شنیدن چنین شایعاتی در صدد بیرون شدن از این کشور گردیده نگرانی خود در این مورد را به زبان می آورند.  این موضوع نه تنها بالای روحیه و اذهان انسانها تأثیر نموده است؛بل، بالای روابط اجتماعی و تجارتی این مردم نیز تأثیرات زیادی نموده است. زیرا اگر یک نگاه عمومی به وضعیت اقتصادی کشور نموده باشید، خواهید که اکثر تاجران ملی از سرمایه گذاری دست برداشته، آمار بیکاری به اوج خود رسیده و به خصوص قیمت دکان، بلند منزل و زمین خیلی ها پایین آمده است. سبب اصلی آن همانا نبود مشتری میباشد. اکثر انسانها در این فکر هستند که اگر ما در شرایط کنونی سرمایه گذاری کنیم بعد از سال 2014 میلادی محتملن جنگ های داخلی دو باره آغاز گردیده سبب تباهی و ویرانی گردیده و بدین سبب ما نیز متضرر میشویم   

     با وجود این همه مشکلات و نا امیدی ها بنده به سا ل 2014 و بعد آن به چشم مثبت نگرسته آینده ای کشور را بهتر و مترقی تر میبینم. چونکه مردم این سرزمین دیگر از جنگ خسته شده اند؛ چونکه ما صفحات تاریک خویش را گذراندیم؛ چونکه نوبت جنگ های داخلی به پایان رسیده است؛ چونکه با گذشت هر روز آمار با سوادی رو به افزایش است؛ چونکه نسل کنونی  نسل جنگ و ویرانی نبوده، برعکس نسل قلم و آرامی میباشد؛ چونکه اردوی ملی و پولیس کشور ما با گذشت هر روز خوبتر، بهتر و نیرومند تر میشود؛ چونکه خارجی ها آرامی را برای ما به ارمغان نداده است؛ چونکه موجودیت خارجی ها یکی از جمله سبب اصلی ناهنجاری ها در این خاک میباشد؛ چونکه نیروهای بیگانه در فکر ساختن و آبادی کشور ما نبوده و نمیباشند؛ چونکه توانایی طالبان رو به کاهش است؛ چونکه اکثر جوانان کنونی در مورد سیاست کشورهای همسایه معلومات خوبی بدست آورده اند؛ چونکه ما خواهان یک کشور آباد و آرام هستیم و

بنده به اثر مشاهدات خویش سبب نگرانی انسانها و عواقب آنرا به دو گروه زیر تقسیم نموده ام:

     اگر در طول این مدت ظلم کرده اید، اگر با دولتمردان دست به دست داده آثار تاریخی این کشور را به یغما برده اید، اگر با به دست آوردن دل قدرتمندان در قسمت خریدو فروخت مواد قاچاقی چون: تیل، تریاک و دیگر مواد دست داشته اید، اگر امکانات لکس و زیبای کنونی را مفت بدست آورده اید، اگر پیش از آمدن به افغانستان در ممالک بیگانه دارای کدام موقف اجتماعی و سیاسی نبوده و با آمدن به افغانستان به کرسی های ولایت، وزارت، معینیت و...تکیه زده اید، اگر با گرفتن اسناد جعلی از دانشگاه های داخلی و خارجی به سمت آمر و مدیر ایفای وظیفه نموده اید و... باید که نگران بوده و از عوقب آن در هراس باشید. چونکه اکثر تان بعد از سال 2014 میلادی شاید که امکانات کنونی را از دست داده   دو باره به زندگی نورمال تان بر میگردید. به گمان اغلب به مرور زمان نفوذ خود را از دست خواهید داد و حتّا به سر نوشتی دچار خواهید شد که سزای اعمال تانرا بعد از حضوری در مقابل قاضی و سارنوال این ملت، خواهید دید.

     نه اگر یک شخص مۉمن واقعی هستید، اگر به کسی ضرر نرسانده اید، به جنگ ها و نا هنجاری های کشور دست نداشته اید، خون کسی را به زمین نریخته اید؛ اگر صاحب کسب و کمال هستید، اگر یک شخص تحصیلکرده ای با دانش- متوجه شوید تنها تحصیلکرده نگفتم، تحصیلکرده ای با دانش گفتم. چونکه دور از بعضی تحصیلکرده ها همه تحصیلکرده ها با دانش نیستند- هستید، اگر از موقف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود در هراس نبوده و آنرا نظر به لیاقت و شایستگی خویش بدست آورده اید و.... هیچ نگرانی نکنید، کامیابی و آرامی از آن شما است.

     خلاصه اینکه سال 2014 روز برپاشدن رستاخیز نبوده که اینقدر تشویش و نگرانی میکنید. این نیز مانند سالهای دیگر می آید و میگذرد. حتآ نگرانی های بیجا و بی مورد ما سبب قوت یافتن دشمن میگردد. سال و روز مهم نبوده، آن چیزی که مهم است همانا محتوا و کارکردها میباشد. اگر میبایست قیامتی در این سرزمین برپا میشد، سالهای پیش و به خصوص در زمان طالبان برپا میشد. چونکه در آن زمان تقریبن تمام حقوق انسانها پامال شده و درِ اکثر مدارس و دانشگاه ها به روی دانش آموزان بسته شده و زنان که قشر اساسی و مهم جامعه را تشکیل داده اند، در خانه زندانی شده بودند. در همچو شرایط و بد تر از آن که شبهای متمادی شهر کابل شاهد راکت ها گردیده بود، قیامتی برپا نشد و ما ملت این سرزمین نابودن نشده و حتآ ما مردم غیور و دلیر به دولتی سر خم نکرده همه حالات بد را پشت سر گذراندیم، سال 2014 با مقایسه با آن شرایط صفر را پوره نخواهد کرد. بناءً آنرا نیز به خوبی و آسانی سپری خواهیم کرد.

به امید اینکه سال 2014 پیام آور صلح، آرامی، آزادی واقعی، استقرار، امنیت، استقلال و زیبایی ها باشد...              

سید مبین هاشمی

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید