برهان الدین سعیدی

 

2017/11/05

مولانا داکتر محمد سعید سعید افغاني

 

شعار ما

شعار ما تعقل و تدبیر نیک حسن تفاهم ، صلح ، سلم ، منطق و استدلال است .

ما این شعار را بعد از تحلیل و اندیشه زیاد و همه جانبه برای خیر و سعادت  دایمی مردم افغانستان عزیز و خیر و سعادت  دایمی مردمان منطقه و خیر و سعادت دایمی مردمان جهان  برگزیده ایم .

ما یقینٲ میخواهیم که در این مقطع حساس تاریخی ، برای خیر و سعادت انسان و عالم بشریت خدمت با سزای را کرده ،  رسالت حیاتی و زندگی خویش را بوجه احسن انجام دهیم .

شعار ما متکفل  و ضامن خیر و سعادت دایمی  مردم است ، میخواهیم  که تشنجات لجوجانه رفع  و زمینه بهتر برای آبادی و شگوفانی مهیا گردد .

شعار ما با دوستان تقویه علایق مروت را در برداشته و میخواهیم با بیگانگان نیز از در مسالمت به اساس مفاهیم ارزنده این شعار مبادی و اصول شرافت و کرامت انسانی را برقرار سازیم .

شعارما در صورت تحلیل درست ، گنجایش ان را ندارد که از آن تعییر سو شود و یا به اثر ان ٱتش فتنه و فساد شعله ور گردد .

ما از شعار خویش تا آخرین رمق حیات دفاع  میکنیم و در راه تطبیق آن جدٲ میکوشیم .

ما به تقدس شعار خویش باور داریم و به خطا کاران توصیه مینمایم  که از شعار ما پیروی کنند  از اعمال زشت ندامت و پیشیمانی نموده  خود را عنصر صالح  جامعه بسازد .

شعار ما خواهان عدالت اجتماعي  در سراسر جهان و گیتی است  و به تباه کاران اعلان مینمایم  که دستان ناپاک خویش را از تماس به آن وسایل بردارند که  موجب جنگ جهانی سوم و تباهی بشریت میگردد .

البته  جنگ جهانی سوم چنان جنگ اتومی خواهد  بود  که  نسل بشر را از سطح کره زمین  محوه و نابود خواهد کرد  و ظالم و مظلوم  یک سان در اتش ان خواهند سوخت .

گرچه من باور دارم  که اراده  جنگ جهانی سوم ،  بوقوع نخواهد  پیوست . مگر ؛ در صورت  تیره شدن اوضاع و در غلیان سوی تفاهمات تجربه نشان داده  که اعمال غیر ارادی هم صورت میگیرد .

من باور دارم  که به شعار مقدس ما ، عناصر صالح لبیک میگویند و از ٱن تعبیر درست مینمایند . مگر ؛  جای تاسف این است که تباه کاران و وابستگان انها همیش از مفکوره های انسانی  تعبیرات سو را به میان اورده اند که ضرور این شعار مقدس ما هم مورد تاخت و تاز ٲنها واقع میگردد و یک عده ساده لوحان را به دوستان واقعی  حتی به خود بدگمان ساخته ٱنها را فریب میدند .

ما بارها  ٱواز صلح  را بلند  کرده ایم ، مگر؛  این ٱواز انسانی  را  قدرتمندان  و اجینتان آنها تعبیر درست نه  نموده ، اوضاع  را متشنج  و عوامل  بدبختی مردمان  منطقه را مهیا میسازند .

پس چاره چیست و چه باید کرد ؟

به نظر ما چاره اساسی  ٱن اهمیتی  شعار ما ، شعار تدبر و تعقل نیک ، حسن تفاهم ، صلح ، سلم ، منطق و استدلال است که  مطابق ٲن باید مخلصانه عمل کرد .

 من باور دارم  ٲنچه که  دسیسه بازان و خرابکاران برای تباهی  مردم بیگناه  مهیا  میسازند ،  ٲخر موجب ٲن میگردد  که حرکت مترقی  در قلب  قدرتمتدان داخل  میشود و تارپود آنها را محوه و نابود میسازد .

 ٲخر جهان به حقایق  متوجه میشود دوست دشمن خود را خوبتر تشخیص  میکنند .

ٲخر مردمان این دیار  به کرده های خویش پشیمان گشته وبه قدرتمندان جواب دندان شکن میدهد .

ٲخر حسن تدبر و تعقل تقویه، حسن تفاهم  جامه عمل  را در بر کرده ، صلح  و سلم برقرار و از راه منطق  و استدلال پرابلم ها و مشکلات حل و فصل و افغانستان و منطقه ٲباد و شگوقان  میگردد .

ٲخر قدرت مردمی  بالای تمام کره زمین تسلط پیدا میکند که اثر ان تولیدات روبه افزایش و در توزیع ٲن عدالت اجتماعی به میان میاید .

ٲخر بیکاری از روی کره زمین رخت  میبندد و ٲقائی و باداری به برادری و برابری مبدل میشود .

ٲخر جای زرگوئی و غلط گوئی را منطق  و استدلال گرفته حرکت دسته جمعی  به میان  میاید .

ما باورداریم  که ما  در راه حق  برای حق  مجادله و مجاهده  داریم و ٲخر حق  بالای با طل و نا حق غالب و فائق میگردد .

قران کریم میفرماید :  سوره ۱۷: الإسراء ـ ایه  ۸۱ .  

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿۸۱

وبگو امد حق  و نابود شد باطل ، ضرور با طل نابود  شدنی است .

بنٲ ؛ ما شعار حق  خویش را که  عبارت از تعقل ، تدبر نیک ، حسن تفاهم ،  صلح، سلم ، منطق  و استدلال است ؛  اعلان  میداریم  و با امید پیروزی های حق بر باطل میباشیم .

و من الله التوفق

دکتور سعید افغاني

سال ۱۳۵۵ هجري شمي ــ  کابل

 

 

تهیه و ترتیب کننده : برهان الدین سعیدی

 

 

 

مولانا داکتر محمد سعید سعید افغاني

بابا

 بابا :  توچه میخواهی ؟

آیا اضافه از این هم ؟

بابا  :  ما به تو ارادت داریم و امیدواریم ، ارادت ما را بپزیرید .

بابا : باور داریم  تجارب شما  قابل اقنآ و مساعی شما ، قابل  قبول است و اینکه  شرایط  تغیر نموده باید از ما خواهان انجام آن اعمال نباشید که در شرایط  شما سرچپه انجام میگردید؛ بلکه تجارب شما باید حکم کند که به  ما اجازه دهید  تا حسب شرایط  خود ، بر انجام کار شما و خویش بپردازیم .

بابا :  ما اراده و تصمیم داریم  که ابعاد و فواصل  اختلافی  را بین خود و بین دوستان  خود، عاقلانه و عاملانه از بین برده  و خود را به یکدیگر نزدیک سازیم  و به کار های مثبت جامعه خویش انسجام دهیم . زیرا ؛ این عصر خواهان سرعت ، ابتکار و انکشاف مثبت است .

بابا :  تو باید  ملول نباشی  و نه تنگ نظر !   زیر ملامتی اگر به تو رخ  دهد باعث آن  تعبیر سو از تحلیل قضایا و حوادث است .                                                                                          اما ؛  تحلیل درست از آن حکم  میکند که ملامتی  سودی ندارد  و در برابر حل  قضایا  و حوادث باید ثابت قدم باشیم  و در مجرای اصلی  آن  به  چاره اساسی  به پردازیم  .

باید گفت:  تنگ نظری یکی از امراض  اجتماعي خطر ناکی است که ضرری آن به  مصابات آن اکثرآ  از ضرر بدیگران است و ضمنآ  منشا  آن  جهل و نادانی  و اثر آن عقده  سوزنده  میباشد .

بابا : ما مسوولیت و ضرورت داریم که حسب آن مسوولیت ما در برابر  شما، احترام به شما و حمایه از شما است و اینکه ضرورت داریم این چیزی است که به شما تعلق ندارد بلکه ضرورت حکم میکند که باید مشکلات حیاتی  خویش را  با منطق سالم چاره اساسی  نمایم .

بابا : نالش شما در ما نالش تولید  نمود ، بلی ؛  تو نالیدی و دایم  برنالیدن خود دوام  دادی . اما ؛ ما از نالیدن به علاج  نالیدن  متوجه  شدیم  و اینک به همکاری دانشمندان  یعنی  شما  و دیگران موفق میگردیم که نالش را ریشه کن سازیم .

باور کنید اگر فعلآ ریشه کن نشود ،  اثرات سمی و زهری آن حتمآ از بین رفتنی است و تدریجآ  موقع آن مساعد میشود که  قطعآ ریشه کن شود ، بخاطر اینکه ما میدانم  که تو چرا  و از چه نالیدی ؟

تو از ظلم ، ستم  و بی عدالتی  نالیدی .

تو  از چور ، چپاول و تاراج  نالیدی .

تو از بیکاری و بی باکی نالیدی .

تو نالیدی که موافق استعداد ، از تو کار اخذ نمیشود .

تو از جهل ، نادانی ، بی خبری و بی تربیتی نالیدی .

تو از برخورد غیر مودبانه ، نالش شدید داشتی .

 

تو از وضع اقتصادی و پریشانی مالی نالیدی .

تو از تولید و توزیع  نادرست آن نالیدی .

تو نالیدی که از منابع ثروتی استفاده  مطلوب به عمل نیامد .

تو از تفرقه و دسایس نالیدی .

تو از دزدان ، قاچاقبران ، مختلسان و رشوه خوران نالیدی .

تو از اوضاع و مناسبات نا معقول و نا مطلوب بین مردم نالیدی .

تو از عدم مصئونیت ، عدم امنیت و عدم اطمینان نالیدی.

تو از مریضی و بی دوائی نالیدی و افسوس  کردی که داکتر و طبیب درست سراغ نداشتی .

بابا :  بالاخره تو از اثرات بد خرافات به نام دین و مذهب  نالیدی . 

تو نالیدی که صداقت ، راستی ، عاطفه و مساعدت روز بروز ضعیفتر میگردد .

تو نالیدی که برادر از برادر با هم ناراضی گشته و تخم شیطانی بی اتفاقی ، کینه ، نفرت ، خشم و خشونت در بین همه کاشته میشود.

بابا :  فقط نالیدن سودی ندارد ! 

با عقل سلیم و منطق  مدبرانه عوامل  اساسی همه نالیدن  را با اهل فن و اهل کار ؛ تشخیص و درجه بندی کن  و با نیت و اراده  خیرخواهانه  برای  پیروزی حق بر باطل  به  مساعی  خود آدامه  ده. 

***

سعیدافغاني

۱۳۵۵هجري شمسي ــ  کابل

 

 تهیه و ترتیب کننده : برهان الدین سعیدی

 

 

مولانا داکتر محمد سعید سعید افغاني

 

پام

هرڅه ته په دقت ګوره .

هواس دی بیداره ساته .

اسباب ، عوامل او مناشی په پام کښی نیسه .

پل دی غلط  لیاره مه ږده .

پوره خوښیار او بیداره اوسه ،  بد بیني بده  ده .

خوښبیني هم اندازه لری .

نو پام کوه چی د بدبیني او خوشبیني مفیده اندازه پیدا کړی .

خطائی  بده ده  او تکرارئی  شنیع دی، نو اول کوښښ کوه چی خطا نه شی او که خطا شی  باید  د شناعت  سره  مواجه نشی .

پام  کوه چه ونه ښوئیږی ؛  او که د ښوئیدو احتمال  وي،  نو امسا  د ځان  سره  ملګری  ساته .

بیا هم وایم :

پام کوه چی  خطا نشی ؛ او که خطا  شوی ، د خپلی  خطائي  څخه باید  عبرت  واخلی  تر څو بیا  خطا نشی ...  ځکه چی  دغه شان  عادت د انسان  منزلت ټیټوی.

خلک ډیر هوسیږی چی د خپلو شخصي منافعو د لاس ته  راوړلو لپاره خلک تیر باسی ، که څه هم د شخصي  منافعو لپاره تیرویستل  ګناه ده .                                                                       

تیرویستل  کمزوری  ده !   

  تیرویستل اخلاقي  ضعف دی  او دا دهغو کسانو کار دی کوم چی په میړانی  نشی کولی مطلب لاس ته راولی

 تیرویستل اعتماد او اطمینان له  مینځه وړي ، او په جامعه کښی تیرویستونکی  کسان  آخر د رسوائی سره مخامخ  کیږی

  تیروتل سادګی او تیرویستل  نا ځوان مردی ده،  نو پام کوه چی نه ساده او نه نا ځوان مرد اوسی .

ننی  عصر ډیر ایجابات لری ؛  او په ننی عصر کښی  زرنګی  زیاته  شـوی  ده

 نو پام کـوه چی  تـل  د شرایطو، ایجاباتو او د زرنګیــو خیـال د ځـان سره قـوي وساتی .

احتیاط  ښـه دی؛ خو چی د احتیاط  څخه مضر احتیاط  جـوړ نشي  او د جمود او خمود موجب  و نه  ګرځي .

شکاکي  بده  ده ؛ هغه  دا چی هر څه ته  په شک وکتل شي  او په  شک  کښی بیاهم  شک پیدا  شي،  او که نه  ډیر  کرته شک  د تصفیی ،  یقـین  او باور موجب  ګرځي .

    نو پام  کـوه چی څو مره  شک څخه  باید کار واخستل  شي؛ همدا  وجه  ده چی  شک د علمــاو او اهــل دل  خاونـدانو  په نزد ،  د علم او معرفت  لپاره  یو ضروري  پړاو  ګڼل  کیږی.

اعتـدال ښه شی دی ؛ خو د اعتـدال  پیژندل ګران  کار دی او د اعتدال  مدعیان  ډیر  دي ، مګر ؛  په عملي صحنه  کښی د اعتدال پیدا کـول  اکثر د خبطونو سره  مواجه  کیږی او د عامه منافعو  د تامین  د اټکل په اساس زیات غور او دقت ایجا بوي. 

 نو پدی اساس د اعتدال معلومول باید د ټکولو  پوهانو یوه پیاوړی کمیټه او یا کمیټی  تخمیني  کړی.

مونږ ټول غواړو چی په سمه لیاره روان اوسوو، او دلیاری د پاسه خڼد او خار نوي . خو دا چی سمه لیاره کومه او ورڅخه څنګه خنډونه  او خار لری شي ،  دا مطلب موندل ګران کار دی چی  پوره بحث او پا ملرنی  ته ضرورت لري .

ژوند سراسر لوبه ، یا حرکت ، فعالیت ، هڅه ، کار او عمل دی ؛ خو دا چی دا  لوبه  او یا دا  حرکت، فعالیت ، هڅه ، کار او عمل د ښی  نتیجی  موجب شي . پوره پام  لرنی ته  ضرورت  لري .

راتلونکی حالات مرموز دی ؛ خو د علائمو او قرائنو په حساب او تخیل کښی کیدی شی چی ورته ښه پلان او نقشه ترتیب کړی شي  . نو باید مونږ را تلونکی حساب هم پوره په پام او نظر کښی ونیسوو.

د خیر  مفکوره  د خیر  او  خیرونو  مولــد ګرځی  او زیات دوام  او حسن عاقبت به پیدا کوی ،  د شر مفکوره که څه د شر او شرونو  مولد ګرځی ؛ خو زیات دوام  او حسن  عاقبت نه لری.

نو په دی اساس :  

 باید په جوامعو کښی  په عاملانه  ډول د خیر احساس  قوي وساتل شي ، او پام  و ساتو چی د شر په مقابل کښی عالمانه مجادلی ته  دوام  ورکړی شي .

***

سعید افغاني

د سنبله  میاشت ، د  ۱۳۶۱ هجري شمسي کال ــ  کابل

ترتیب کوونکی :  برهان الدین سعیدی

 

بقیه مقالات امین الدین سعیدی کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد